Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj chce do roku 2021 odstrániť väčšinu havarijných úsekov ciest

Pomôže mu s tým štátna pôžička

Tlačová správa

Vláda poskytne Prešovskému samosprávnemu krajuv nasledujúcich troch rokoch bezúročnú finančnú výpomoc na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry. Samospráva ju bude splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030.

Prešovský samosprávny kraj dostane od štátu návratnú finančnú výpomoc na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. V správe má až 2436 kilometrov ciest.

„Tieto peniaze by mali byť prednostne použité na odstránenie havarijných úsekov ciest, ktorých dnes máme v Prešovskom kraji celkovo 111 kilometrov. Z financií budeme rekonštruovať aj niektoré úseky z 590 kilometrov ciest v nevyhovujúcom stave. Kraj takto získava možnosť výhodne čerpať financie, ktoré nám už odobrila vláda. Ide však o úver, ktorého prijatie musí byť schválené aj v Zastupiteľstve PSK,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Štát sa takto snaží vytvoriť výhodné podmienky na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry v kraji, ktorý spravuje cesty II. a III. triedy. Výsledkom poskytnutia tejto návratnej finančnej výpomoci bude rýchlejšia obnova cestnej infraštruktúry, odstránenie havarijných stavov ciest a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

„Pre kraj je oblasť dopravnej infraštruktúry kľúčová téma. Kvalitné cesty sú priorita číslo jeden pre ľudí, ktorí tu žijú a je to priorita aj môjho volebného programu, ktorým sa týmto snažím napĺňať,“ dodal Majerský.

Prideleniu pôžičky predchádzali rokovania s ministerstvom financií a stretnutie s ministrom na pôde PSK. Prijatie úveru samosprávnym krajom podlieha schváleniu v zastupiteľstve. Župa predpokladá, že sa tento bod zaradí už do programu decembrovej schôdze krajského parlamentu.

V tomto roku zrekonštruovala Správa a údržba ciest (SÚC) PSK 64 km ciest v havarijnom a nevyhovujúcom stave. Celkovo sa do konca roka zrekonštruuje viac ako 93 km ciest, ktoré budú zaradené do stavebnotechnického stavu veľmi dobrý. V rámci programu INTERREG V-A bolo do konca mája 2018 zrekonštruovaných a zmodernizovaných viac ako 29 km ciest II. a III. triedy v celkovej hodnote 7,3 milióna eur.

Napriek kombinácii využitia týchto zdrojov PSK a zdrojov z operačných programov EÚ (Interreg V-A, IROP, ENI), nie sú v súčasnosti tieto finančné prostriedky postačujúce na zabezpečenie cyklickej obnovy pozemných komunikácií. Finančná výpomoc od štátu by mohla situáciu zlepšiť.

Vďaka pôžičke, ktorú by mal kraj čerpať v rokoch 2019 – 2021 a splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 – 2030, by sa mali rýchlejšie odstrániť nevyhovujúce a havarijné stavy na cestách s najvyššou intenzitou dopravy, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Na zozname ciest v zlom stavebnotechnickom stave je napríklad cesta II/537 od Štrbského plesa po Poprad, kde je v nevyhovujúcom stave až 17,8 km, ale aj cesta III/ 3862 v Radvani nad Laborcom, kde je v havarijnom stave až 8 km ciest (oblasť Humenné).

***

V Prešove dňa 23. novembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.11.2018 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť