Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj chce Sninskému okresu pomôcť s vodou i kanalizáciou

Riešenia hľadajú experti Svetovej banky

Tlačová správa

Rozvoj okresu Snina a prioritne územia Národného parku Poloniny bol v uplynulých dňoch centrom záujmu expertov Svetovej banky. Odborníci na enviromentalistiku a cestovný ruch v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom hľadali riešenia viacerých problémov i investičné impulzy do turisticky hodnotného regiónu.

Hlavným cieľom programu zahraničných expertov je posúdenie možností zabezpečenia prístupu k pitnej vode obyvateľov dolín okresu, kde nie je vybudovaná verejná základná infraštruktúra, riešenie odpadových vôd a tiež dobudovanie cestnej siete.

Experti sa už stretli so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Správou ciest PSK a ďalšími odborníkmi. Tento týždeň už navštívili aj starostov obcí v okrese Snina, aby sa oboznámili s existujúcou dokumentáciou na vybudovanie environmentálnej infraštruktúry. O svojich predbežných zisteniach informovali aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.

„Paradoxom vzniknutej situácie je to, že obyvatelia zhruba 20-tich obcí v Sninskom okrese, ktoré sú v blízkosti najväčšej vodnej nádrže Starina zásobujúcej pitnou vodou dva kraje, dodnes nemajú vodu ani kanalizáciu. Obce sa pritom nachádzajú v atraktívnom prostredí Národného parku Poloniny, kde je obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý chceme v tejto lokalite rozvíjať,“ uviedol po rokovaní so zahraničnými odborníkmi predseda PSK Milan Majerský.

Experti navrhujú krajskej samospráve dať vypracovať tzv. štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá posúdi všetky možné riešenia zabezpečenia prístupu k pitnej vode a riešeniu odpadových vôd. Prešovský samosprávny kraj by mal na tento účel vyčleniť finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.

„Sninský región potrebuje našu pomoc. Budeme hľadať zdroje na možné financovanie štúdie uskutočniteľnosti tak, aby bolo možné čerpať európske finančné zdroje na vybudovanie potrebnej infraštruktúry ešte v tomto programovacom období,“ uviedol predseda PSK s tým, že štúdia by mala byť vypracovaná nezávislou firmou v prvých mesiacoch budúceho roku.

Aktivity expertov Svetovej banky sú súčasťou iniciatívy Catching-up Regions pre tzv. dobiehajúce regióny. Zmyslom je podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest. Cieľom je rovnako posilniť efektívne čerpanie zo štrukturálnych a investičných fondov priamo v PSK.

Oficiálne spustenie iniciatívy sa uskutočnilo v januári tohto roku v Prešove, kedy sa začali práce na Akčnom pláne pre rast a zamestnanosť PSK. Po jej prijatí v máji t. r. začal medzinárodný tím, zložený z expertov Svetovej Banky a regionálnych expertov Prešovského kraja, implementovať dohodnuté aktivity v štyroch oblastiach. Okrem rozvoja cestovného ruchu, sa v kraji hľadajú riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, vybudovanie geoportálu kraja a efektívnejšie prepojenie vzdelávania a trhu práce.

***

V Prešove dňa 7. decembra 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.12.2018 / Aktualizované: 07.12.2018 HoreTlačiť