Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborníci i zainteresovaní rokovali na Úrade PSK o Odkalisku Poša

Spoločne sa dohodli na ďalšom postupe

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj podporuje ukončenie prevádzky Odkaliska Poša. Župan Milan Majerský zvolal mimoriadne stretnutie.

Urýchlené ukončenie využívania environmentálnej záťaže Odkaliska Poša, jej následné uzatvorenie a okamžitá sanácia a rekultivácia bola predmetom stredajšieho (5.12.) rokovania na Úrade PSK, ktoré inicioval predseda samosprávy Milan Majerský. Okrem zástupcov župy sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpekcie životného prostredia SR, okresných úradov a dotknutých obcí.

Prešovský župan na rokovaní zdôraznil, aby všetci konali konštruktívne, aby bolo odkalisko v čo najkratšom čase zlikvidované. Zdravie obyvateľov a čistota životného prostredia sú pre kraj prioritou.

Podľa Ľudmily Rosiarovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou skúmali polychlorované bifenily (PCB) v krvi obyvateľov okresu. Výskumy ukázali, že hodnoty prekračovali limity. „Predpokladá sa, že PCB látky sú toxické a majú mutagénny a karcinogénny účinok. Zdravotné riziko sa týka štítnej žľazy, látky majú tiež vplyv na zvýšený krvný tlak a sluchový orgán,“ priblížila Rosiarová.

„Výskumy naznačujú, že ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vo svete zmapované. Preto je sanácia odkaliska v Poši mojou prioritou a využijem všetky možnosti regionálnej samosprávy v komunikácii so štátnymi orgánmi, aby sme tento problém vyriešili čo najskôr,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Aj na základe týchto skutočností zúčastnení hľadali riešenie, ako ukončiť vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska v Poši a stanovili ďalšie kroky. V prvom rade musia určiť povinnú osobu.

„Na dnešnom stretnutí som získal množstvo informácií, ktoré mi dodnes neboli známe, nakoľko sa za jedným stolom stretli odborníci, ktorí majú k odkalisku ako takému čo povedať. Ako najreálnejšie riešenie vidím najprv jeho uzatvorenie a sanáciu. Myslím si, že dnes sa prijali konkrétne kroky, ktoré musia urobiť starostovia obcí, okresný úrad so sídlom kraja, Okresný úrad v Michalovciach, ale aj Inšpekcia životného prostredia,“ zhodnotil po rokovaní starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Zároveň dodal, že za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša vo Vranovskom okrese vyzbierali okolité obce a ďalšie subjekty od augusta doteraz vyše 9000 podpisov. So zberom podpisov však nekončia. Ich cieľom je, aby sa pod petíciu podpísalo minimálne 30-tisíc ľudí.

Odkalisko Poša je environmentálnou záťažou s vysokým rizikom na ľudské zdravie a životné prostredie. Na jeho území je nazhromaždených dva milióny kubíkov toxických látok. Na 7. zasadnutí Zastupiteľstva PSK prijali krajskí poslanci uznesenie, ktorým podporili „Vyhlásenie poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou k environmentálnej záťaži – Odkalisko Poša.“ Zároveň predsedovi PSK odporučili zvolať spoločné stretnutie.

***

V Prešove dňa 5. decembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.12.2018 / Aktualizované: 05.12.2018 HoreTlačiť