Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž stredoškolských časopisov

Vyhlásenie súťaže

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV – VI. ročník.

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z aktuálneho školského roku 2017/2018. Každý účastník musí poslať minimálne jednomaximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj on-line (elektronické) časopisy stredných škôl.

Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mailom na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. Školské časopisy v printovej podobe je potrebné doručiť s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Centrum regionálnych dokumentov
Hlavná 139
080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí Centrum regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove.

Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva.

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy, vecné ceny i finančné príspevky.

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na e-mail hovorca(at)vucpo.sk, presov@ssn.sk alebo kniznicapoh.crd@gmail.com.

***

Prešov 11. mája 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.05.2018 / Aktualizované: 14.05.2018 HoreTlačiť