Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Víťazným časopisom sa stali Stretnutia z Kežmarku

Ocenili najlepšie stredoškolské časopisy v kraji

Tlačová správa

Najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom kraji je časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Odborná porota zostavená z aktívnych novinárov ho ocenila premiérovo prvým miestom.

V aktuálnom VI. ročníku súťaže stredoškolských časopisov zvíťazil časopis kežmarských študentov, ktorý uspel pred minuloročným víťazom časopisom Gymploviny. Študenti z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni si odniesli tentokrát zo súťaže druhé miesto. Tretie miesto obsadil časopis Gymoš zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. V zlatom pásme skončil aj časopis Life IN THE Academy študentov Súkromného gymnázia v Poprade, ktorý si zo súťaže odniesol aj cenu za najlepšiu titulku.

Porota okrem udelenia najvyšších ocenení, rozhodla aj o umiestnení v striebornom a bronzovom pásme, rovnako aj o udelení špeciálnych cien. Stredoškoláci z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove si za svoj časopis Phase odniesli cenu za kreativitu. Študenti Strednej odbornej školy v Lipanoch bodovali vizuálom s časopisom Elán. Najlepšiu titulku má časopis Life IN THE Academy popradského súkromného gymnázia. Objavom roka sa stali Bilinky zo Spojenej školy Dominika Tatarku z Popradu a skokanom roka časopis GSKUL z Gymnázia v Giraltovciach. Cena pre najlepší časopis prešovských škôl poputovala do rúk zástupcom časopisu IKVAČ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Cenu odovzdala aj Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN), konkrétne časopisu SPeŠnet Strednej priemyselnej školy v Poprade.

Do súťaže sa tento rok celkovo zapojilo 21 stredoškolských časopisov z 11 miest a okresov. Porotcovia hodnotili najmä obsah, prepojenie so životom školy, grafiku, štylistiku, spracovanie tém a kreativitu.

Ocenené redakčné tímy získali finančný príspevok, vecné ceny, diplomy, ale zároveň si odniesli aj cenné rady od skúsených novinárov. Víťazný redakčný tím si prevzal aj bonusovú cenu od europoslanca Ivana Štefanca, ktorou je pobyt v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Vyhlásenie výsledkov VI. ročníka súťaže organizovanej Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci s RO SSN v Prešove pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského sa konalo v stredu 28. novembra v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.

Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnilo spolu 126 časopisov. Pre tohtoročný najlepší časopis Stretnutia z Kežmarku je to premiérové víťazstvo. Gymploviny zo Starej Ľubovne vyhrali súťaž trikrát, v prvom a treťom ročníku sa najlepším časopisom v kraji stal bardejovský Gymoš.

***

Výsledková listina:

 • Zlaté pásmo

1. miesto – STRETNUTIA – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
2. miesto – GYMPLOVINY – Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
3. miesto – GYMOŠ – Spojená škola J. Henischa, Bardejov

Life IN THE Academy – Súkromné gymnázium, Poprad

 • Strieborné pásmo 

PHASE – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
ELÁN – Stredná odborná škola, Lipany
IKVAČ – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

 

 • Bronzové pásmo

SPeŠnet – Stredná priemyselná škola, Poprad
BILINKY – Spojená škola D. Tatarku, Poprad
GSKUL – Gymnázium, Giraltovce
VZLET – Gymnázium, Lipany
PULZ – Stredná priemyselná škola, Prešov
ŠUM – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
La Borec – Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce
AHA! – Stredná odborná škola, Poprad
ELÁN – Gymnázium, Stropkov
PODDUBÁČIK – Spojená škola, o.z. SOŠ lesnícka, Bijacovce

 

 • Špeciálne ocenenia

SKOKAN ROKA – GSKUL , Gymnázium, Giraltovce
OBJAV ROKA – BILINKY, Spojená škola D. Tatarku, Poprad
TITULKA – LIFE IN THE ACADEMY, Súkromné gymnázium, Poprad
KREATIVITA – PHASE, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
VIZUÁL – ELÁN, Stredná odborná škola, Lipany
Cena pre najlepší časopis prešovských škôl – IKVAČ – Katolícka spojená škola sv.
Mikuláša, Prešov
Cena RO SSN – SPEŠNET, Stredná priemyselná škola, Poprad

 

***

V Prešove dňa 30. novembra 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.11.2018 / Aktualizované: 30.11.2018 HoreTlačiť