Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

M. Majerský: „Sme predurčení na spoluprácu“

Prešovský a Pardubický kraj spája dlhoročné partnerstvo

Tlačová správa

Spolupráca s Pardubickým krajom bude pokračovať aj naďalej. Na pôde krajskej samosprávy sa na tom dnes zhodli najvyšší predstavitelia oboch krajov – predseda Milan Majerský a hejtman Martin Netolický. Ten absolvoval prvú oficiálnu návštevu Prešovského samosprávneho kraja po výmene vedenia po novembrových voľbách.

Obaja šéfovia krajov hovorili najmä o doterajšej, veľmi intenzívnej spolupráci založenej najmä na dôvere a porozumení. Ako zhodne uviedli, partnerské kontakty Prešovského a Pardubického kraja majú neformálnu a veľmi konkrétnu podobu.

„Záleží nám na tom, aby dlhoročné, trúfam si povedať, priateľské vzťahy oboch partnerských regiónov pokračovali aj v ďalších rokoch. Verím, že nadviažeme na všetko dobré, čo sa pre rozvoj vzťahov doteraz urobilo. Ako najbližšie krajiny spojené nielen geograficky, ale aj historicky, sme jednoducho predurčení na spoluprácu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ten ocenil predovšetkým spoločné aktivity v oblastiach školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu i budovaní dopravnej infraštruktúry v kraji. Pripomenul, že Pardubický kraj nezištne viackrát pomohol Prešovskému kraju aj pri živelných pohromách. „V roku 2004 to bolo pri odstraňovaní následkov ničivých povodní, kde nám český partner poskytol materiálnu pomoc, v roku 2010 pri podobnej situácii prispel čiastkou 500 tisíc korún. Ďalší milión korún z Pardubického kraja pomohol v roku 2014 pri oprave cesty v Osturni, ktorú tiež zasiahol prírodný živel. Sú to veľké gestá, ktoré si vážime,“ povedal M. Majerský.

Pardubický kraj spolupracuje v zahraničí s piatimi regiónmi. Podľa hejtmana je partnerstvo s PSK najdlhšie a najaktívnejšie. „Prešovský samosprávny kraj bol v roku 2002 prvým regiónom, s ktorým sme nadviazali partnerskú spoluprácu, ktorá dnes patrí medzi najpevnejšie. Okrem výmeny skúseností vo verejnej správe sa nám podarilo vzájomne prepojiť naše stredné školy, kultúrne inštitúcie či športové kluby. S predsedom PSK sme sa zhodli na tom, spolupráca bude pokračovať v rovnakom rozsahu, ako tomu bolo doteraz,“ uviedol hejtman Martin Netolický. Dodal, že už v najbližších mesiacoch budú zadefinované konkrétne projekty na obdobie rokov 2018-2020.

Stretnutia sa zúčastnili aj budúci vicežupan PSK Martin Jakubov, prvý námestník hejtmana Roman Línek a člen Rady Pardubického kraja Ladislav Valtr, ktorí otvorili témy možnej spolupráce aj v oblasti zdravotníctva či zastúpenia krajov vo Výbore regiónov pri EÚ.

***

V Prešove 23. februára 2018


Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.02.2018 / Aktualizované: 23.02.2018 HoreTlačiť