Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň priateľstva vo Vyšnom Nemeckom už po 17-ty raz

PSK a KSK podporujú vzťahy s Ukrajinou

Tlačová správa

Predsedovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja Milan Majerský a Rastislav Trnka podpísali s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti vykonávacie protokoly k memorandám o spolupráci na nasledujúci rok. Stalo sa tak v rámci tradičného Dňa priateľstva a dobrosusedstva v sobotu 26. mája vo Vyšnom Nemeckom.

Medzi plánovanými akciami Prešovského kraja je príprava spoločných projektov v rámci nástrojov Európskej únie, programu ENI, prioritne zameraných na modernizáciu cestnej siete. Partneri sa zaviazali spolupracovať aj v oblasti ochrany životného prostredia, prírodného bohatstva či kultúrneho dedičstva. Slovensko – ukrajinské aktivity sa premietnu do vybudovania infraštruktúry v už vzniknutých Parkoch tmavej oblohy na Kolonici a Užhorode, do výmeny skúseností v sociálnej oblasti, vzdelávaní a cestovného ruchu. Výsledkom dobrých partnerských kontaktov by mali byť viaceré podujatia – pokračovanie tradičných Dní rusínskych zvykov a tradícií v Kamienke, Slávností Rusínov pod hradom Ľubovňa, Rusínskej vatry v Malom Lipníku či výstavy Karpatská kraslica v Humennom.

K podpisu protokolov sa pridali aj obce z dvoch strán hranice. Z Košického kraja to bola Tibava a zakarpatská obec Boboviše, Ostrov a Kibľary, Orechová a Orichovici, Ruská a Palaď-Komarivci. Z Prešovského samosprávneho kraja sa na spolupráci s ukrajinským partnerom dohodli Beloveža a Verchnij Koropec, Kurimka a Ivanivci, Kamienka a Ruski Komarivtsi, Hažlín a Chynadiovo.

Hlavným organizátorom Dňa priateľstva a dobrosusedstva bol tento rok Košický samosprávny kraj, ktorý na podujatí spolupracoval s Prešovským samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou. Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili aj podnikateľské subjekty, organizácie i návštevníci. Súčasťou bola prezentácia remesiel a gastronómie, trh tradičných výrobkov pohraničia i vystúpenia umeleckých súborov zo Slovenska i Ukrajiny. Prešovský kraj tu reprezentoval mandolínový orchester a spevácka skupina Barvinok z Kamienky.

***

V Prešove 28. mája 2018

Daša Jeleňová Daša
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.05.2018 / Aktualizované: 28.05.2018 HoreTlačiť