Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK podporuje 80 mikroprojektov v pohraničí

Vyše 2,8 miliónov smeruje do kultúry, cestovného ruchu i cykloturizmu

Tlačová správa

Cezhraničná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja prináša viditeľné výsledky. V rámci programu Interrreg V-A v kraji bolo schválených ďalších 33 mikroprojektov, z ktorých trinásť bude realizovaných s Malopoľským vojvodstvom. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 17. mája v Inovačnom partnerskom centre v Prešove za účasti poľských partnerov.

Prešovský samosprávny kraj v rámci programu INTERREG V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020 ako partner zodpovedný za implementáciu manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov. Zamerané sú predovšetkým na aktivity v kultúre a cestovnom ruchu, rovnako na podporu vzdelávania a prepojenia na trh práce. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 projektov za takmer 1,5 milióna eur. V rámci druhej výzvy je schválených ďalších 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.

„Fond mikroprojektov považujeme za efektívny nástroj rozvoja nášho kraja. Cezhraničné finančné zdroje významne pomáhajú najmä našim obciam, mestám i neziskovým organizáciám pri realizácii mnohých zaujímavých a prospešných aktivít pre svojich obyvateľov. Hoci ide investične o pomerne malé projekty, ich efekt je veľký a pritom hmatateľný. Veľmi ma teší záujem zo strany žiadateľov, ešte viac fakt, že sme v kraji tak úspešní,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmlúv o poskytnutí finančného príspevku.

V spolupráci so Združením Euroregión Tatry Prešovský samosprávny kraj zazmluvnil 13 mikroprojektov za vyše 1 milión eur, ktoré budú realizované spoločne s Malopoľským vojvodstvom. Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým samosprávy v kraji, ktoré sa zamerali najmä na investičné i mäkké aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. Pozoruhodné sú najmä mobilné aplikácie, zaujímavé expozície, e-produkty, virtuálne prehliadky a nové propagačné materiály.

Napríklad mesto Kežmarok vytvorí remeselnícko-historickú trasu so značením cechov na domoch a tiež oddychovú zónu pri cyklochodníku. Levoča bude mať moderné turistické informačné centrum a v Plavči sa zamerajú na archeologické výskumy hradu a tiež ľudové tradície. Hlavnou aktivitou obce Lesnica bude vytvorenie e-produktu a webovej stránky v štyroch jazykových mutáciách. V Cigeľke vybudujú turistický chodník minerálnych vôd, vo Sveržove vysadia ovocné sady s krajovými odrodami a v Spišskom Hrhove dajú vzniknúť interaktívnemu MUZikMUZeu. Ľudovým remeslám, regionálnej gastronómii či etnografickému výskumu sa chcú venovať v Raslaviciach. Mesto Spišská Belá dobuduje infraštruktúru k existujúcim cyklotrasám. So zaujímavou iniciatívou prichádza aj Tatranská horská služba, ktorá v rámci mikroprojektu vytvorí odbornú skupinu dobrovoľníkov - horských vodcov, ktorí budú sprevádzať v horách turistov a pre zvýšenie bezpečnosti zavedie aj elektronickú službu s aktuálnymi údajmi o teréne, podmienkach túry či iných obmedzeniach.

Pre realizáciu mikroprojektov je zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených spolu takmer 3 milióny eur. Po prehodnotení dosiahnutých výsledkov a výstupov do konca roka 2018 bude táto suma navýšená o približne 750 tisíc eur. Prešovský samosprávny kraj doteraz vyhlásil šesť výziev, v rámci ktorých získal a prerozdelil už takmer 2,8 mil. eur.

***

V Prešove 17. mája 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Zoznam projektov v rámci Fondu mikroprojektov - Strešného projektu "Spája nás príroda a kultúra" v spolupráci PSK a Zväzkom Euroregión Tatry dňa 17.5.2018

formát PDF  Zoznam projektov na stiahntie - PDF (104,42 kB)

 1. Putovanie cestami histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nový Targ – Kežmarok
 2. Objavovanie historických pamiatok - cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči
 3. Naše tradície - naše bohatstvo
 4. Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia
 5. Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva na poľsko - slovenskom pohraničí
 6. Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd
 7. Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes
 8. Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá
 9. V krajine minerálnych vôd
 10. Zachovanie pôvodných ovocných odrôd poľsko-slovenského pohraničia
 11. Bližšie k Tatrám
 12. MUZikMUZeum - interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia
 13. Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok

Fotogaléria 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.05.2018 / Aktualizované: 18.05.2018 HoreTlačiť