Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Digitalizácia kultúrnych pamiatok

Prešovský samosprávny kraj začína realizovať projekt digitalizácie historických artefaktov. V rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK bude zdigitalizovaných 8 124 objektov zo zbierok kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

„Do projektu digitalizácie zbierkových predmetov sme zapojili Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Šarišské múzeum v Bardejove, Podtatranské múzeum v Poprade, Krajské múzeum v Prešove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, Vihorlatské múzeum v Humennom a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach,“ konkretizoval predseda PSK Peter Chudík.

Do digitálnej podoby sa nasnímajú napríklad barokové oltáre z hradnej kaplnky na hrade Ľubovňa, ikony z dreveného matisovského kostolíka v ľubovnianskom skanzene, či štyri originálne portréty spišských starostov Ľubomírskych. Krajské múzeum v Prešove vybralo na digitalizáciu exponáty hasičskej techniky, Vihorlatské múzeum zase zbierku 300 keltsko‑dáckych mincí, kovový trezor zo 17. storočia, či ikonostas z Novej Sedlice. Šarišské múzeum zdokumentuje Malú kalváriu majstra Pavla z Levoče, gotické sochy a gotické tabuľové maľby – všetko z expozície Ikony a Slobodné kráľovské mesto, Múzeum moderného umenia A. Warhola sa zameria predovšetkým na predpopartové obdobie Andyho Warhola portfóliom In the Bottom of My Gardena ďalšie známe portfóliá, medzi ktorými nebude chýbať napríklad Hans Christian Andersen.

Podľa predsedu PSK „vzhľadom na finančnú náročnosť digitalizačnej techniky a jej rentabilitu sa projekt bude realizovať prostredníctvom externej firmy. Napriek tomu bude na Úrade PSK na odbore kultúry zriadené aj digitalizačné pracovisko.“ Bude zahŕňať základné vybavenie na prípravu objektov na digitalizáciu. „Úrad prijme jedného zamestnanca, ktorý bude realizovať menej náročné digitalizačné techniky a spracovanie surových dát,“ potvrdil župan P. Chudík.
Digitalizácia historických predmetov v zbierkovom fonde siedmich múzeí bude stáť takmer 1,5 milióna eur. Prešovská krajská samospráva získala peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude sa na ňom finančne spolupodieľať piatimi percentami oprávnených nákladov.

S prácami sa začne v marci tohto roku a potrvajú do konca júna 2015. Za toto obdobie sa zdigitalizuje 8 124 objektov. Z celkového počtu digitalizovaných artefaktov bude 30 percent (približne 2 500 kusov) do roku 2015 zverejnených na webových stránkach Slovenského národného múzea, na stránkach zaineresovaných múzeí i webstránke PSK.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojom zbierkovom fonde veľké množstvo významných kultúrnych objektov. Digitalizácia umožní ich zachovanie pre budúce generácie a zároveň sprístupnenie pre širokú verejnosť.

V Prešovskom kraji nejde o prvú digitalizáciu pamiatok v zbierkovom fonde múzeí. Na Slovensku bol pred niekoľkými mesiacmi spustený pilotný projekt digitalizácie, do ktorého bolo v Prešovskom kraji zahrnuté aj Múzeum v Kežmarku. Znamená to, že objekty z expozícií tohto múzea budú digitalizované nezávisle od projektu, ktorý momentálne spúšťa Prešovský samosprávny kraj. Časovo sa však oba projekty budú prelínať.

***

Prešov 15. marca 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.03.2013 / Aktualizované: 15.03.2013 HoreTlačiť