Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najviac investícií do ciest a kotolní

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom rokovaní 9. apríla schválili aj investície, ktoré sa v kraji budú realizovať ešte v tomto roku.

Cestná sieť

Dominujú financie na plánovanú rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy po zimnom období v objeme 1,5 milióna eur a nákup potrebnej techniky pre Správu a údržbu ciest PSK, ako sú úžitkové vozidlá, nákladné vozíky na prepravu strojov, segmentová radlica, fréza na asfalt, drvička krovia. Cestári by mali realizovať aj rekonštrukciu teplovodnej kotolne na Jesennej ulici v Prešove v hodnote 145 000 eur. Poslanci schválili aj 11 600 eur na prípravu projektovej dokumentácie na prestavbu križovatky Rusínska – Ul. arm. gen. L. Svobodu v Prešove kvôli zmene tranzitnej trasy a takmer 12 000 eur na prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie na prestavbu Kuzmányho ulice v krajskom sídle. Celkovo bolo pre oblasť cestnej dopravy vyčlenených 1,88 milióna eur.

Školstvo

V oblasti vzdelávania rozdelili poslanci krajského parlamentu 883 000 eur. Najviac, 586 000 eur, dostane Gymnázium v Poprade na rekonštrukciu telocvične. Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove zrealizuje rekonštrukciu kotolne za 150 000 eur a do modernizácie tepelného hospodárstva sa pustí aj prešovská Hotelová akadémia, ktorá plánuje zatepliť administratívnu budovu, zmodernizovať kotolňu a strojovňu a vyregulovať vykurovací systém. To všetko v hodnote 147 000 eur.

Kultúra

Pre kultúrne služby bolo na tohtoročné investície pridelených takmer 212 000 eur. Najviac finančných zdrojov v oblasti kultúry smeruje do Vranova nad Topľou, kde má byť za 143 000 eur zrekonštruovaná telocvičňa pre potreby Hornozemplínskeho osvetového strediska. Rekonštrukciu strechy kotolne v tomto roku zabezpečí Divadlo Jonáša Záborského (43 000 eur). Krajské múzeum v Prešove v tomto roku dá vypracovať projektovú dokumentáciu na modernizáciu historickej budovy Kumštu v centre krajského mesta, ktorá je momentálne pre verejnosť úplne uzavretá.

Sociálna sféra

V sociálnej oblasti poslanci rozhodovali o sume takmer 214 000 eur. Aj tu pôjde predovšetkým o teplo - rekonštrukciu kotolne za 138 000 eur zrealizuje Centrum sociálnych služieb Dúbrava. Domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove pripravuje termostatizáciu a reguláciu tepelného hospodárstva v objeme 41 000 eur. Poslanci Zastupiteľstva PSK schválili aj zdroje na dokončenie objektu detského stacionára Korytnačka v Kežmarku. Na odkúpenie majetku mesta Kežmarok (schodisková plošina a vonkajšia terasa) vyčlenili 1 700 eur. Na kuchynskú linku a rekonštrukciu sociálnych zariadení a kúpeľní je určených takmer 33 000 eur. Stacionár by mal byť funkčný ešte do letných mesiacov.

***

Prešov 15. apríla 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.04.2013 / Aktualizované: 17.05.2013 HoreTlačiť