Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ukrajinské centrum

Budova na Ulici Janka Borodáča sa rekonštruuje

Projekt Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum (Slovakian-Ukrainian Culture Centre) v Prešove, ktorý sa realizuje presne rok, sa posunul do ďalšej fázy. V rámci aktivity 2.3 Technická príprava sa začala rekonštrukcia budúceho Centra ukrajinskej kultúry v budove na Ulici Janka Borodáča v Prešove. Tú Prešovský samosprávny kraj predčasom prenajal na 20 rokov Zväzu Rusínov–Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR).

Momentálne prebiehajú prípravné práce a samotná rekonštrukcia by sa mala začať v najbližších dňoch. Práce s celkovým rozpočtom takmer 125 tisíc eur realizuje spoločnosť PEhAES. V rámci projektu bude podľa schváleného rozpočtu prefinancovaných 111 600 eur. Predpokladáme, že zvyšok zabezpečí vedúci partner projektu - Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR). Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené v polovici júna.

Objekt bude slúžiť Zväzu Rusínov–Ukrajincov. V priestoroch bude umiestnené novovytvorené Centrum ukrajinskej kultúry na Slovensku a v rámci neho aj ústredná rada ZRUSR. V zrekonštruovanej budove bude prebiehať klubová činnosť členov, zasadania, stretnutia, výstavky, činnosť strategického plánovania a tréningy.

Cieľom projektu Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu sociálne a ekonomicky udržateľnou cestou medzi slovenskými a ukrajinskými cezhraničnými regiónmi prostredníctvom vytvorenia inštitucionálnej a informačnej platformy pre efektívnu spoluprácu.

Projekt sa realizuje už rok, od 1. júna 2012 a ukončený má byť 31. mája 2014. Celkový rozpočet projektu presahuje 447 tisíc eur. Aktéri doteraz realizovali konferenciu a v tomto roku dva workshopy v rámci prípravy stratégie cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce. Najbližšou aktivitou po rekonštrukcii budovy bude záverečná konferencia v máji budúceho roku, počas ktorej by mala byť odovzdaná stratégia cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce.

Ďalšími partermi v projekte sú Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na Slovensku a na Ukrajine Regionálna kultúrno-vzdelávacia organizácia Matica Slovenská v Zakarpatsku a Ukrajinsko-slovenské centrum pre cezhraničnú spoluprácu Carpathians.

Projekt Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum bol pripravovaný ešte v roku 2010 a podporený z Programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007–2013

***

Prešov 31. mája 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 05.06.2013 / Aktualizované: 05.06.2013 HoreTlačiť