Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dni Ukrajiny 2015

V dňoch 14. až 23. apríla sa v Košiciach uskutočnia Dni Ukrajiny 2015. V rámci podujatia sa koná Slovensko-Ukrajinské Fórum 2015 (SUBF2015) pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica. Aktivity organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) s podporou MH SR, MZVaEZ SR, Eximbankou a v spolupráci so SARIOM, Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, mestom Košice a ukrajinským partnerom Kratos Krivoj Rog.

Hlavným cieľom SUBF2015 je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť prezentovať ich výsledky a v rámci bilaterálnych jednaní rozšíriť existujúcu hospodársku spoluprácu alebo nadviazať nové kooperačné vzťahy. Podľa organizátorov ide popri projekte reverzných dodávok plynu o najucelenejšiu a veľmi konkrétnu formu budovania nových vzťahov, ktoré môžu priniesť obom stranám v blízkej budúcnosti veľmi podnetné hospodárske výsledky.

SUBF2015 bolo už pred časom akcentované aj predsedom Vlády SR pánom Robertom Ficom počas jeho stretnutia v Kyjeve s prezidentom Ukrajiny pánom Petrom Olexijovyčom Porošenkom, kde ho požiadal o podporu tohto podujatia na strane Ukrajiny.

V deň otvorenia SUBF2015 20. apríla budú prednesené nosné príspevky týkajúce sa možností podnikania a investovania na Slovensku i na Ukrajine. Fórum bude pozostávať z troch základných častí a to Konferencia SUBF2015, Expo SUBF2015 a B2B SUBF2015.

Konferencie SUBF2015 sa bude venovať štyrom základným témam:

 • a) energetika – so zameraním na obnoviteľné zdroje energií,
 • b) strojárenstvo,
 • c) informačné a komunikačné technológie,
 • d) cestovný ruch.

Expo SUBF2015

Ponúka výstavné plochy na prezentáciu vybraných služieb a produktov zúčastnených firiem a inštitúcií. Expo SUBF2015 bude bez obmedzenia prístupné odbornej i laickej verejnosti.

B2B SUBF

Umožní jeho účastníkom už teraz, s časovým predstihom, plánovať vzájomné dvojstranné stretnutia v rámci SUBF2015.

Registrácia

Registrácia subjektov je možná on-line spôsobom na stránke www.agenturavia.sk. K 31. marcu dosiahol počet zaregistrovaných inštitúcii a firiem počet 99.

Z toho 45 má sídlo na Slovensku, 47 na Ukrajine a sedem v iných krajinách. Organizátori umožnia „last minute“ registráciu do stredy 8. apríla 2015. Po tomto termíne už iba v individuálnom, teda manuálnom režime, na vyžiadanie a po posúdení voľnej kapacity.

 

SUBF sa bude konať v priestoroch Kulturparku Košice s týmto časovým a vecným programom:

20. 4. 2015

 • 10:00 hod. Registrácia účastníkov.
 • 12:00 hod. Registrácia novinárov.
 • 14:00 – 14:20 hod. Oficiálne otvorenie predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky.
 • 14:25 – 16:00 hod. Nosné príspevky predstaviteľov jednotlivých rezortov definujúce základné podmienok podnikania na Slovensku, zúčastnené rezorty:
  • Ministerstvo hospodárstva.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR).
 • 16:30 – 16:50 hod. Elena Sukmanova, vedúca právneho odboru Štátneho hypotekárneho inštitútu kabinetu ministerstiev Ukrajiny, kancelárka Medzinárodného právneho centra.
  • Zákonná regulácia investícií v zahraničných spoločnostiach.
  • Hlavné zákonné spôsoby registrácie/ kúpa štatutárnych práv zahraničnej spoločnosti v súlade s ukrajinskou legislatívou.
  • Ako realizovať finančné investovanie v zahraničnej spoločnosti.
  • Hlavné požiadavky a obmedzenia Národnej banky Ukrajiny pre získanie individuálnej menovej licencie.
  • Právne zmeny v regulácii v dovozne - vývozných transakciách na Ukrajine.
  • Princípy Európskej legislatívy pre medzinárodné investovanie.

21. 4. 2015

 • 9:00 – 12:00 hod.
  • Konferencia SUBF2015 v sekciách:
   • Energetika.
   • Informačné a komunikačné technológie.
  • B2B program.
  • Expo SUBF2015.
  • Popoludňajšie prezentácie firiem.

22. 4. 2015

 • 9:00 – 12:00 hod.
  • Konferencia SUBF2015 v sekciách:
   • Strojárenstvo.
   • Cestovný ruch.
  • B2B program.
  • Expo SUBF2015.
  • Popoludňajšie prezentácie firiem.

23. 4. 2015

 • 9:00 – 12:00 hod.
 • Dopoludňajší program Expo SUBF 2015.
  • B2B program.
  • Ukončenie SUBF 2015.

Dni Ukrajiny 2015

Sprievodný program Dní Ukrajiny 2015 sa bude konať od 14. do 23. apríla v priestoroch Kulturparku Košice. Bohatý program podujatia bude pozostávať z výstav, diskusií, koncertov, workshopov, tanečných vystúpení a kultúrno – spoločenského programu. Organizátormi podujatia sú K13 a Mesto Košice v spolupráci so Združením FEMAN. Partnerom podujatia je Zväz Rusínov a Ukrajincov SR.

14.4.2015

 • 17:00 hod. Element Majdanu - vernisáž fotodokumentačnej výstavy, Kulturpark, budova Bravo – foyer.
 • 17:30 hod. Aktuálna situácia na Ukrajine – diskusné fórum, Kulturpark, pavilón Papa.

15.4.2015

 • 17:00 hod. Tajomstvo krásy – výstava, Kulturpark, pavilón November.

18.4.2015

 • 15:00 hod. Premietanie filmov - Kulturpark, budova Alfa.

19.4.2015

 • 17:00 hod. Ctíme si naše tradície – slávnostný koncert k výročiu Tarasa Ševčenka, Kulturpark, budova Alfa.

20.4.2015

 • 10:00 hod. Farebné priateľstvo – art workshop pre deti, Kasárne/Kulturpark, pavilón November.
 • 10:00 hod. Čaro tradičnej ukrajinskej hliny a keramiky – výstava, Kasárne/Kulturpark, budova Bravo – foyer.

21.4.2015

 • 10:00 hod. Vitajte v Zakarpatsku – kultúrno-spoločenský program, Kasárne/Kulturpark, pavilón Foxtrot.
 • 10:00 hod. Farebné priateľstvo – art workshop pre deti, Kasárne/Kulturpark, pavilón November.
 • 17:00 hod. MAČ Ukrajinská literatúra na Slovensku - Kasárne/Kulturpark, budova Bravo- LitPark.
 • 18:30 hod. Vitajte v Zakarpatsku – kultúrno-spoločenský program, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa.

22.4.2015

 • 10:00 hod. Workshop MAČ Ukrajinská literatúra na Slovensku - Kasárne/Kulturpark, budova Bravo- LitPark.
 • 10:00 hod. Mesto Odesa a Odeská oblasť sa predstavuje – kultúrno-spoločenský program, Kasárne/Kulturpark, pavilón Echo.
 • 10:00 hod. Farebné priateľstvo – art workshop pre deti, Kasárne/Kulturpark, pavilón November.
 • 19:00 hod. Záverečný program Dni Ukrajiny - Kunsthalle/Hala umenia.

23.4.2015

 • 10:00 hod. Mesto Odesa a Odeská oblasť sa predstavuje – kultúrno-spoločenský program, Kasárne/Kulturpark, pavilón Echo.
 • 10:00 hod. Farebné priateľstvo – art workshop pre deti, Kasárne/Kulturpark, pavilón November.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 01.04.2015 / Aktualizované: 01.04.2015 HoreTlačiť