Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ELENA umožní zvýšiť energetickú efektívnosť

Prešovský samosprávny kraj už niekoľko rokov systematicky podporuje znižovanie energetickej náročnosti. V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy sa realizovalo viacero projektov zameraných na túto oblasť.

“Chceme sa však posunúť ďalej. Výrazným krokom vpred v energetickej oblasti bude zapojenie samosprávneho kraja do programu ELENA. Ide o nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia. Záujmom PSK je totiž realizovať veľké investície, ktoré budú smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti a do obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so 14 mestami a obcami uchádzal o technickú pomoc ELENA,” približuje predseda PSK Peter Chudík.

Milión na technickú asistenciu

Technickú pomoc Prešovský samosprávny kraj koncom minulého roku získal - ako prvý z menej rozvinutých regiónov EÚ. Projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní implementáciu investičného programu v hodnote 60,4 milióna eur. Partnermi Prešovského kraja sú samosprávy Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou a Vysoké Tatry. S partnerskými samosprávami sa v súčasnosti pripravujú zmluvy, aby mohli byť podpísané v prvom kvartáli. Technická asistencia na prípravu investície predstavuje celkom 1,2 milióna eur, z toho príspevok ELENA tvorí 90 %, teda 1,09 milióna eur. Spolufinancovanie vo výške 10 % z vlastných zdrojov bude rozdelené medzi zúčastnených partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám. Trvanie asistencie je naplánované na tri roky (2015 – 2017). Na Úrade PSK bude od 1. februára vytvorená implementačná jednotka so šiestimi zamestnancami. Do konca roku 2017 musí byť spustená minimálna investícia v objeme 24,22 miliónov eur z celkovej investície 60,4 miliónov eur.

Pripravené investície budú financované predovšetkým z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, prostredníctvom projektov energetických úspor, cez bankové zdroje (Európska investičná banka) a doplnkovo z vlastných zdrojov.

Technická pomoc pre 36 projektov

Do konca roka 2014 bolo schválených 36 projektov technickej pomoci ELENA. Väčšina z nich sa bude realizovať v „starých“ členských štátoch. Z „nových“ členských krajín boli úspešné len tri projekty, zo Slovinska, z Poľska a zo Slovenska. Hlavné mesto Slovinska, Ľubľana, plánuje investície do verejných budov v objeme 50 miliónov eur. V Poľsku 33 miest a obcí z okolia Wroclawi pripravuje investíciu do verejného osvetlenia za 41 miliónov eur. Tretím úspešným projektom je práve Slovensko vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju a investičnému zámeru vo výške 60 miliónov eur.

Spomedzi „starých“ členských štátov budú Dánsko a Španielsko realizovať po šesť projektov, Taliansko a Veľká Británia po päť projektov, Holandsko tri projekty, Francúzsko a Portugalsko po dva projekty, Švédsko, Grécko a Belgicko po jednom projekte.

„ELENA spolu s úverom EIB pre nás znamená, že Prešovský kraj investuje v najbližších rokoch do rozvoja svojho územia 110 miliónov eur. Prostredníctvom programu ELENA plánujeme použiť 60 miliónov eur na energetické investície a ďalších 50 miliónov eur bude preinvestovaných vďaka Európskej investičnej banke. Tu sme sa zaviazali, že kraj preinvestuje z vlastným zdrojov rovnakú sumu ako je výška úveru (25 mil. €), ktorý nám poskytuje EIB,“ uzavrel Peter Chudík.

***

Prešov 21. februára 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.01.2015 / Aktualizované: 21.01.2015 HoreTlačiť