Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizácie cestovného ruchu predstavili svoje aktivity

Aké aktivity rozvíjali cestovný ruch v Prešovskom kraji v minulom roku a čo je v pláne na rok 2015. Týmto témam sa na spoločnom workshope venovali oblastné organizácie cestovného ruchu a KOCR Severovýchod Slovenska.

V Prešove sa 14. apríla stretli zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu a krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, aby spoločne zhodnotili činnosť a aktivity v oblasti turizmu v Prešovskom kraji. Na workshope prezentovali uplynulý rok 2014 a plány, ktoré budú realizovať v aktuálnom roku. Stretnutie pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, ktorej členmi sú Prešovský samosprávny kraj a šesť oblastných organizácií (Región Vysoké Tatry, Vysoké Tatry – Podhorie, Severný Spiš Pieniny, Tatry – Spiš – Pieniny, Šariš – Bardejov, Horný Zemplín – Horný Šariš).

„Oblastné organizácie rozvíjajú cestovný ruch samostatne vo svojich regiónoch, ale zároveň koordinovane na základe vzájomnej spolupráce v regióne severovýchodného Slovenska. Výmena skúseností, plánov a aktivít je dôležitá, aby sme mohli cestovný ruch rozvíjať, zároveň sa inšpirovať dobrými nápadmi a efektívne využívať finančné zdroje napríklad na marketing,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Krajská organizácia i oblastné organizácie v minulom roku budovali drobnú infraštruktúru cestovného ruchu, zamerali sa tiež na tvorbu nových inovatívnych produktov, tlač propagačných materiálov a online marketing. „Každý región je odlišný, úplne iné podmienky a aktivity majú Tatry, inak funguje oblasť Zemplína či Šariša, ale jedno je spoločné – prilákať do lokality turistov a udržať ich tam čo najdlhšie,“ doplnil Janoško.

Výsledky oblastných organizácií je vidieť

Slovensko v minulom roku zaznamenalo nižší počet návštevníkov v porovnaní s rokom 2013. Komplexný pokles návštevnosti štátu spôsobený najmä slabou zimnou sezónou a úbytkom turistov z východných trhov sa odrazil aj na území Prešovského kraja. V roku 2014 bolo evidovaných 642 706 návštevníkov ubytovacích zariadení (údaj Štatistického úradu SR), ide približne o osempercentný pokles v porovnaní so silným rokom 2013. Napriek nižšiemu počtu návštevníkov sa zvýšila priemerná doba ich pobytu a taktiež sa zvýšila vybratá daň z ubytovania najmä v oblastiach, kde pôsobia oblastné organizácie cestovného ruchu (nárast o 8 % na 1 339 210 €). „To je priama ukážka, že oblastné organizácie majú svoj význam, že fungujú a adresne pracujú so svojím regiónom. Dane z ubytovania potom putujú späť do cestovného ruchu v danej lokalite formou dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,“ informoval Janoško.

K šiestim oblastným organizáciám by mohol v tomto roku pribudnúť nový člen na čele s mestom Prešov. Workshopu sa zúčastnil zástupca mesta Prešov, ktorý sa mohol inšpirovať činnosťou a výsledkami ostatných organizácií, ktoré fungujú v rozmedzí dva až štyri roky. Za tento čas je za nimi vidieť reálne výsledky v podobe budovania a značenia cyklotrás, stavby drobnej infraštruktúry, tvorby informačných a propagačných materiálov vrátane videí a rozsiahlych marketingových kampaní. Oblastné organizácie tiež pripravujú množstvo podujatí nadregionálneho významu, stoja za viacerými úspešnými produktmi cestovného ruchu (Cesta minerálnych prameňov, Tatranský ľadový dóm, Tatry Card, Kyslíková dráha Bardejovské Kúpele, singletrack Vlčia stopa Stará Ľubovňa) a zúčastňujú sa významných veľtrhov cestovného ruchu doma i v zahraničí.

Kampaň severovýchodného Slovenska na leto 2015

V roku 2015 pripravuje KOCR Severovýchod Slovenska marketingovú kampaň zameranú na propagáciu kraja rodinám s deťmi, jednotlivcom a cyklistom. V júni predstaví rozsiahly projekt Legendárium, ktorý spojí moderné technológie, súťaže aj svet umenia a zábavy do komplexného produktu cestovného ruchu. Pokračovať tiež bude v súťaži Objavujeme Prešovský kraj a v sérii zábavno-súťažných Cyklopátraní v piatich regiónoch kraja. „Snažíme sa propagovať krásy a zaujímavosti kraja aj tvorbou nových produktov a súťaží. Zvlášť sa orientujeme na deti a mladých v snahe budovať u nich povedomie o atraktivitách kraja takým spôsobom, ktorý ich zaujme. Preto Legendárium bude aj o mobilnej hre, aj o zábave a súťažení,“ prezradil plány na letnú sezónu Martin Janoško z KOCR Severovýchod Slovenska.

Organizácia získala ocenenie za najkrajší slovenský propagačný materiál o kraji a regióne za rok 2014 od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

***

Prešov 17. apríla 2015

Mgr. Barbora Čechová
marketing, PR, médiá – KOCR Severovýchod Slovenska

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 17.04.2015 / Aktualizované: 20.04.2015 HoreTlačiť