Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Spolupráca medzi Prešovským krajom a Vojvodinou

O spolupráci predovšetkým v oblasti kultúry rokovali na návšteve v autonómnej oblasti Vojvodiny zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja začiatkom februára. „Spolupráca medzi regiónmi a našimi mestami funguje už niekoľko rokov. Mnoho obcí a miest na území nášho kraja udržiava predovšetkým kultúrne kontakty s Rusínmi žijúcimi vo Vojvodine,“ priblížil podpredseda PSK Radoslav Čuha.

Po návšteve R. Čuha potvrdil, že „srbský partner nás požiadal o zafinancovanie prepravy pre súbor PUĽS na 53. ročník rusínskeho festivalu Červená ruža vo Vojvodine. Majú tiež veľký záujem, aby sme finančne zabezpečili aj prepravu divadelníkov z Divadla Alexandra Duchnoviča zo Slovenska do Vojvodiny na pripravované kultúrne podujatia. Budeme hľadať možnosti ako prefinancovať tieto aktivity, aby sme slovenskej menšine vo Vojvodine sprostredkovali prezentáciu našich kultúrnych organizácií.“

Oba regióny majú veľa spoločného, a to najmä z kultúrneho, historického a jazykového hľadiska. V samotnej Vojvodine žije menšina približne 60 000 Slovákov, ktorí si zachovávajú svoje tradície, zvyky a jazyk prostredníctvom úradného používania slovenčiny a rusínskeho jazyka. Jedným z problémov je rovnako ako v Prešovskom kraji, vysoká miera fluktuácie elity mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou a vyššou životnou úrovňou do zahraničia.

Podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Milivoj Vrebalov zdôraznil bohatstvo regiónu Vojvodiny, ktoré je obsiahnuté v geotermálnych prameňoch, biomase, či veternej energii. Spoluprácu medzi regiónmi vidí aj v odovzdávaní skúseností zo strany PSK v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Nakoľko rozpočty na tento rok majú oba regióny schválené, spolupráca sa začne menšími projektmi. Zástupcovia autonómnej oblasti Vojvodiny prejavili záujem o vzájomné aktivity najmä v kultúrnej a vzdelávacej oblasti so zameraním sa na študentov. Predovšetkým výmenné pobyty divadelných súborov, výmenné pobyty študentov slovanistiky, prezentácie výtvarníkov, usporadúvanie koncertov a súťaží, či účasť na Akademickom Prešove. „Sprostredkujeme kontakty a odporúčania príslušným inštitúciám. Našou ambíciou bude realizovať podobné aktivity aj v rámci stredných škôl, ktoré sú v priamej kompetencii PSK,“ prisľúbil Radoslav Čuha. Podpredseda PSK doplnil, že ďalšie možnosti spolupráce vidí aj v oblasti využitia fondov EÚ: „Vojvodinu môžeme zapojiť ako nášho projektového partnera v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy v novom programovom období. Vhodným nástrojom by mohla byť Dunajská stratégia.“

Najbližšie by sa mali srbskí partneri zúčastniť na pripravovanom ekonomickom fóre v máji.

Medzinárodnú dohodu o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a autonómnou pokrajinou Vojvodiny podpísali najvyšší predstavitelia regiónov 26. novembra 2014 v Prešove. Je orientovaná predovšetkým na oblasti kultúry, školstva, sociálnu sféru a cestovný ruch. Zároveň má na vyššiu úroveň posunúť aj spoluprácu medzi obcami a mestami.

***

Prešov 16. februára 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.02.2015 / Aktualizované: 16.02.2015 HoreTlačiť