Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy s PSK už podpísalo všetkých 14 samospráv

Prešovský samosprávny kraj tento týždeň skompletizoval zmluvy o partnerskej spolupráci so samosprávami, ktoré sú zapojené do projektu ELENA (European Local Energy Assistance). Posledná zmluva bola podpísaná 22. apríla v Poprade.

"ELENA je nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia,” konštatuje predseda PSK Peter Chudík.

Zmluva medzi PSK a Európskou investičnou bankou (EIB) bola podpísaná v decembri 2014, je uzavretá na tri roky, počas ktorých majú subjekty, teda PSK a 14 samospráv z regiónu využiť prostriedky vo výške 1,2 milióna eur na štúdie, energetické audity a iné aktivity. Príspevok ELENA tvorí 90 percent, teda 1,09 milióna eur, spolufinancovanie vo výške 10 percent z vlastných zdrojov bude rozdelené medzi zúčastnených partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám.

Do projektu sú zapojené mestá Bardejov, Lipany, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Veľký Šariš, Vysoké Tatry a obce Bzenov a Raslavice. Tie by mali pripraviť objekty na zatepľovanie, výmenu okien a podobne, čím by sa následne znížila energetická náročnosť objektov minimálne o 30 percent.

“So zúčastnenými mestami si v najbližšej dobe odsúhlasime definitívny zoznam investícií. Primárne sú to budovy škôl, škôlky, administratívne budovy a v niektorých mestách – Prešov, Lipany, verejné osvetlenie. Pre vybrané budovy bude spracovaný energetický audit a technická štúdia a navrhneme optimálny spôsob financovania,” približuje ďalší postup vedúci implementačnej jednotky Elena Karel Hirman.

 

Samosprávy sa budú môcť následne jednoduchšie uchádzať o finančné zdroje na realizáciu prác napr. z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom PPP projektov, prípadne od bankových inštitúcií. Podmienkou je, aby boli na základe podkladov do roku 2017 minimálne vyhlásené verejné obstarávania na konkrétne práce.

Práce na energetických auditoch objektov by sa mali začať v jeseni po ukončené verejnej súťaže. „Začali sme už pracovať na pilotných technických štúdiách pre vybrané projekty. Vybrali sme opakujúce sa objekty - školu, domov sociálnych služieb, kultúrne zariadenie a verejné osvetlenie. Na základe týchto prípadových štúdií sa rozhodneme, aký bude ďalší postup,“ vysvetľuje K. Hirman.

Prostredníctvom programu ELENA by v Prešovskom kraji malo smerovať na energetické investície 60,4 miliónov eur. Do konca roku 2017 musí byť spustená minimálna investícia v objeme 21,8 miliónov eur.

***

Prešov 27. apríla 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 27.04.2015 / Aktualizované: 27.04.2015 HoreTlačiť