Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby pre najlepších

Šiesty ročník udeľovania cien v sociálnych službách

Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského v Prešove 10. októbra hostila laureátov ocenenia Krídla túžby. V sociálnych službách ich už po šiestykrát udelil Prešovský samosprávny kraj. Súčasťou galaprogramu bol už tradične koncert bez bariér.

Ceny za rok 2016 si z rúk predsedu PSK Petra Chudíka prevzali traja laureáti. Rozhodli o nich na základe nominácií členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb si Krídla túžby spomedzi dvoch nominácií prevzalo Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach za viditeľný kvalitatívny posun v poskytovaní služieb, vytvorenie rodinného prostredia, zlepšenie materiálnych podmienok, no i medziľudských vzťahov v zariadení. Návrh na ocenenie podali rodinní príslušníci a opatrovníci prijímateľov sociálnych služieb.

V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb cenu spomedzi šiestich nominovaných získala Marta Murenková z Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. V zariadení pracuje už viac ako 43 rokov. Od roku 1973, kedy nastúpila ako výchovný pracovník pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, prešla viacerými pracovnými pozíciami, ktoré vždy príkladne zvládla. „Všetkým nám odovzdáva svoje pracovné, ale aj osobné skúsenosti. Je to skromná, pracovitá, nenápadná, milá, ústretová osôbka, ktorú si každý veľmi váži,“ uvádza sa v návrhu, ktorý zaslali kolegovia.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu spomedzi ôsmich nominovaných prevzala Marta Žegorjakovázo Zariadenia sociálnych služieb AKTIG v Humennom, ktorá je jeho klientkou už deviaty rok. Vďaka nezištnému prístupu k ľuďom, ochote pomôcť ostatným i vďaka svojej aktivite v ergodielni, pri organizovaní kultúrnych, spoločenských či duchovných akcií je v zariadení vnímaná ako človek s veľkým srdcom. Návrh na ocenenie poslali zamestnanci zariadenia.

Súčasťou slávnostného programu bol aj tentoraz galakoncert, na ktorom sa predstavili klienti zariadení z Humenného, Ľutiny, Giraltoviec, Jablone, Batizoviec Ličartoviec a zo Stropkova. Išlo o najvydarenejšie vystúpenia z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili 23. júna vo Svidníku a 24. júna v Spišskom Podhradí.

Koncert Krídla túžby nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až 2009. Udeľovanie ocenení je pridanou hodnotou pre zariadenia, pre zamestnancov i prijímateľov, ktorí svojimi výnimočnými úspechmi, kvalitou služieb a prístupom k práci môžu byť príkladom dobrej praxe a motiváciou pre ostatných. Takúto symboliku nesie v sebe aj samotná cena, ide o keramickú plastiku s motívom okrídlenej barly v žltom srdci.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2 200 prijímateľov sociálnej pomoci.

***
Doplňujúce informácie o podujatí:

Regionálne kolá lokálnych koncertov

  • 23. 6. 2016 – Svidník – 13 účinkujúcich zariadení sociálnych služieb
  • 24. 6. 2016 – Spišské Podhradie – 21 vystupujúcich zariadení sociálnych služieb (PSK, KSK, Poľsko)

Laureáti ocenenia Krídla túžby (návrhy nominácií):

PRIJÍMATEĽ sociálnych služieb

Pani Marta Žegorjaková má 57 rokov a v Zariadení sociálnych služieb AKTIG v Humennom je deviaty rok. Prevažnú väčšinu dňa trávi v ergodielni, kde sa zhotovujú rôzne výrobky z papiera, sadry, textilu a venuje sa aj ďalším ručným prácam. Ak momentálne nepracuje v dielni, pomáha ostatným prijímateľom pri rôznych sebaobslužných činnostiach a nákupoch, alebo im len tak spríjemňuje deň svojou prítomnosťou a rozhovorom s nimi. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý nikomu neodmietne pomoc a ktorému nikto nie je ľahostajný. V zariadení je veľmi obľúbená pre svoju dobrotu a obetavosť, a to nielen prijímateľmi, ale aj rodinnými príslušníkmi, ktorí sa na ňu obracajú
s pomocou psychickej podpory pre svojich blízkych. Pani Marta sa rada zapája do všetkých kultúrno-spoločenských akcií v zariadení aj mimo neho a počas sv. omše v nedeľu a sviatok vypomáha aj farárovi. Svojou láskavosťou, úprimnosťou a nezištnou pomocou si získala srdcia všetkých.

ZAMESTNANEC u poskytovateľa sociálnych služieb

Pani Marta Murenková pracuje v Domove sociálnych služieb v Giraltovciach od roku 1973, spočiatku na pracovnej pozícii výchovný pracovník v priamej činnosti k deťom s ťažkým zdravotným postihnutím. Práca ju zaujala, preto sa zapájala do mnohých vzdelávacích aktivít, ktoré jej pomáhali zvládnuť psychicky náročnú prácu s hendikepovanými deťmi a dospelými občanmi. V roku 1991 bola preradená na pozíciu sociálny pracovník, v roku 2003 získala osvedčenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o osobitných kvalifikačných predpokladoch v zariadeniach sociálnych služieb pre výkon funkcie sociálny pracovník. Okrem priamej činnosti s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení spracováva aj ekonomickú časť agendy prijímateľov. Na základe mnohých legislatívnych zmien v sociálnej oblasti po roku 1990 bolo potrebné včas ich aplikovať do praxe. Pani Murenková bola práve jednou z tých, ktorí pochopili nové smerovanie poskytovania sociálnych služieb zamerané na kvalitu a predovšetkým na podporu samostatnosti a začlenenia sa človeka s ťažkým zdravotným postihnutím opäť do majoritnej spoločnosti. Bola a v súčasnosti aj je poverovaná
i výkonom iných pracovných činností, ktoré bez problémov zvláda. Všetkým nám odovzdáva svoje pracovné, ale aj osobné skúsenosti. Je to skromná, pracovitá, nenápadná, milá, ústretová osôbka, ktorú si každý veľmi váži. Pracuje v zariadení už viac ako 43 rokov a práve v deň udeľovania ocenení, 10.októbra 2016, oslavuje svoje 62. narodeniny.

POSKYTOVATEĽ sociálnych služieb

Myšlienka a samotný návrh na ocenenie poskytovateľa sociálnych služieb roka 2016 vzišiel
z viacerých návrhov od rodinných príslušníkov a opatrovníkov prijímateľov sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach, ktorí prejavili vďaku a úctu za starostlivosť, ktorá je venovaná ich blízkym. Rodinní príslušníci a opatrovníci ústne, ale aj písomne vyslovujú vďaku a úžas nad tým, ako sa zariadenie za posledné obdobie posunulo materiálne. Vidno to hlavne na vybavení izieb, spoločenských priestorov a exteriéru centra, čím sa podstatne zlepšili životné podmienky prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnilo sa pracovné prostredie zamestnancov. Ale to, čo oceňujú ešte viac ako pekné prostredie, je ľudskosť a humanita, ktoré vyžarujú zo zamestnancov pracujúcich v Centre sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach a s láskou sa starajúcich o ich blízkych, čím im vytvárajú rodinné prostredie. Aj zamestnanci sami priznávajú veľkú zmenu v myslení a oceňujú vysokú kvalitu v poskytovaní sociálnych služieb, vysokú kvalitu pracovného prostredia, zlepšenie medziľudských vzťahov ku kolegom a prijímateľom sociálnych služieb.

***

Prešov 10. októbra 2016

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 12.10.2016 / Aktualizované: 12.10.2016 HoreTlačiť