Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O „múdrych“ SMART riešeniach diskutovali odborníci

V Prešovskom kraji sa v energetike preinvestovalo 22 miliónov eur

Tlačová správa

Udržateľný rozvoj, moderné technológie, energetické stratégie boli témy odbornej konferencie, ktorú v Prešove 9. októbra zorganizoval Prešovský samosprávny kraj. Fórum nadviazalo na najnovšiu iniciatívu krajskej samosprávy, ktorou je pripravovaný vznik Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK.

Na koncepte Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK, ktorá má vzniknúť od 1. januára budúceho roka, chce kraj aktívne riešiť tzv. SMART agendu v oblasti energetiky a popri tom pokračovať v úspešnej implementácii programu ELENA. Jeho výsledkom sú za posledné tri roky desiatky realizovaných projektov z prostriedkov EÚ alebo zdrojov poskytnutých Európskou investičnou bankou.

„Využitie technickej pomoci ELENA realizujme cez zastúpenie PSK v Bruseli od decembra 2014 a koordinujeme spoluprácu s 15 samosprávami. Obnovili sme budovy, opravili verejné osvetlenia, priniesli energetickú úsporu verejných budov. V tomto smere sme vygenerovali projekty za asi 22 miliónov eur,“ zhodnotil doterajšie fungovanie technickej pomoci v energetike predseda PSK Peter Chudík. Ako dodal, program ELENA má obmedzenú dĺžku trvania do konca roka 2017, preto zastupiteľstvo schválilo vznik agentúry, ktorá bude pokračovať v implementácii už rozbehnutých projektov a napĺňať stratégiu SMART regiónu. „Jej hlavným cieľom bude zaviesť „inteligentné“ energetické riadenie na úrovni samosprávneho kraja a znížiť náklady na energie v objektoch a majetku financovaných z verejných zdrojov PSK,“ dodal P. Chudík.

Na tému SMART riešenia a energetické úspory Prešovského kraja v rámci odbornej konferencie diskutovali viacerí odborníci z verejného i súkromného sektora. Zastúpení boli aj primátori miest a starostovia obcí, rovnako aj akademická obec. „Našou úlohou je znižovanie spotreby energií, tzv. uhlíkovej stopy a záťaže na životné prostredie. Našou úlohou je prijímať múdre, smart riešenia. Je dobré, že v tomto smere je Prešovský samosprávny kraj koordinátorom pomoci aj pre mestá a obce, ktoré nemajú kapacity a ani špecialistov. Tu vidíme priestor aj pre vysoké školy a výskumné ústavy,“ uviedol dekan Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove Jozef Zajac.

Podľa riaditeľa Energetického klastra Prešovského kraja Alexandra Tokarčíka sa na konferencii zišli ľudia, ktorí hľadajú optimálnej riešenia, ako nakladať s energiou a urobiť správne rozhodnutia napríklad pri stavebných a rekonštrukčných prácach, alebo pri zavádzaní nových technológií. „A to v tom zmysle, aby boli dlhodobo udržateľné, dali sa odovzdať budúcim generáciám, ale zároveň, aby mali ekonomické prínosy, pričom tou najvyššou myšlienkou je mať dobré a kvalitné životné prostredie,“ dodal A. Tokarčík.

Podľa odborníkov, energetická politika a opatrenia, ktoré samospráva prijíma, sú významným príspevkom k ochrane životného prostredia, osobitne k zmierneniu dopadov klimatických zmien a úspore nákladov na prevádzkovanie budov. Dôležitým krokom bude aj vznik Energetickej agentúry SMART regiónu PSK, ktorým chce samosprávny kraj nadviazať na získané know-how z programu ELENA a koordinovať nielen aktivity samotnej župy, ale aj pomoc pre obce, mestá regiónu i neverejný sektor.

***

Doplňujúce informácie o realizovaných projektoch v rámci ELENA:


Najvýznamnejšie projekty v oblasti modernizácie verejného osvetlenia

 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Prešov 744 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Bardejov – I. etapa 548 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Bardejov – II. etapa 1 970 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Spišské Podhradie 386 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Stará Ľubovňa 524 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Stropkov 726 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci Bzenov 232 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Veľký Šariš 551 tis. €
 • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v meste Lipany 404 tis. €

Najvýznamnejšie projekty v oblasti zníženia energetickej náročnosti budov

 • Gymnázium, Ul. Dr. Cyrila Daxnera 88, Vranov nad Topľou 621 tis. €
 • Školský internát, Karpatská 9, Poprad 620 tis. €
 • Hvezdáreň a planetárium, Dilongova 17, Prešov 617 tis. €
 • Spojená škola Sabinov, SNP 16, Sabinov 598 tis. €
 • Školský internát s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov 449 tis. €

***

V Prešove 10. októbra 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.10.2017 / Aktualizované: 10.10.2017 HoreTlačiť