Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Investície pre kraj s podporou EIB za 14 miliónov eur

Úverové zdroje pôjdu prioritne do infraštruktúry

Tlačová správa

Európska investičná banka (EIB) v stredu 23. augusta v Bardejove podpísala Zmluvu o navýšení úverového rámca s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) vo výške dodatočných 5 miliónov eur. Úverové zdroje smerujú do modernizácie a rekonštrukcie dopravnej a cestnej infraštruktúry.

Úver priamo podporuje financovanie regionálnej rozvojovej stratégie a investičného programu verejnej infraštruktúry kraja. „Podpis navýšenia úverového rámca nadväzuje na vyše desaťročnú spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom. Doteraz sme z neho financovali obnovu, rekonštrukciu a výstavbu regionálnych ciest, infraštruktúry vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych centier. Je práve symbolikou, že navýšenie podpisujeme v Šarišskom múzeu v Bardejove, ktoré je rovnako zrekonštruované z financií banky EÚ”, uviedol Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky po slávnostnom podpise v Bardejove.

Prešovský samosprávny kraj doteraz čerpal prvý úver z EIB vo výške 40,4 mil. eur a druhý úver vo výške 25 mil. eur. Zdroje boli použité najmä na projekty v oblasti cestnej siete, ale aj vzdelávania, sociálnych služieb i kultúry. Celkovo od roku 2006 kraj vďaka úverovým zdrojom realizoval projekty v hodnote viac ako 142 miliónov eur. Navýšenie úverovej linky o 20 % pôvodne schváleného druhého úverového rámca predstavuje pre Prešovský kraj ďalšie zmysluplné investície.

Oproti prvej úverovej zmluve z roku 2006 sú podmienky na čerpanie ešte flexibilnejšie a pre nás výhodnejšie. Skutočnosť, že EIB si svojich partnerov i projekty, ktoré podporuje, starostlivo vyberá, je pre nás dobrou vizitkou. Investičné akcie budú zamerané v plnom rozsahu na cestnú infraštruktúru. Realizovaných bude 81 akcií s celkovým rozpočtovým nákladom takmer 14 miliónov eur. Je to ďalšia pozitívna správa a významný príspevok pre rozvoj regiónu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

V rámci Slovenskej republiky EIB spolupracuje s tromi vyššími územnými celkami. Prvým partnerom bol práve Prešovský samosprávny kraj, neskôr pribudol Bratislavský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.

V Bardejove, kde sa podpis zmluvy EIB s PSK uskutočnil, sa zároveň stretli predstavitelia z regiónu Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny na medzinárodnej konferencii venovanej podpore investícií inteligentných miest. Partnerstvo samospráv na tomto podujatí deklaroval i Prešovský samosprávny kraj, ktorý je územným koordinátorom Dohovoru primátorov a starostov najmä v oblasti energetickej efektívnosti a tzv. SMART projektov.

***

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.08.2017 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť