Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj modernizuje vyše 40 stredných škôl

Rekonštruujú sa učebne, telocvične i internáty

Tlačová správa

V Prešovskom kraji sa na stredných školách a v školských zariadeniach začalo s viacerými opravami a rekonštrukciami. Prešovský samosprávny kraj na tento účel vyčlenil zo svojho rozpočtu viac ako 5,8 miliónov eur. Ďalších takmer 2,7 miliónov eur získal z eurofondov.

Opravy sa dotknú vyše 40-tich škôl a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Medzi najväčšie investičné akcie patrí rekonštrukcia školy v prírode v Tatranskej Lesnej za takmer 1,3 miliónov eur. Jediné zariadenie tohto druhu v správe krajskej župy prejde kompletnou premenou - dispozične sa zmení ubytovacia časť a dôjde k celkovej modernizácii budovy. Zrevitalizuje sa aj Stredná odborná škola na Garbiarskej ul. v Kežmarku za približne 440 tis. €, kde sa odstránia viaceré poruchy vrátane zatekajúcej strechy a hlavná budova sa bude zatepľovať. Podobná investícia sa rozbehla v Spojenej škole v Sabinove spolu s internátnou časťou (411 tis. €), kde sa rekonštruujú kotolňa, obvodový i strešný plášť, rozvody či vzduchotechnika.

Investícií do modernizácie škôl s dôrazom na úsporu energií je v kraji ale viacero. Rekonštrukciami v tomto smere prejdú napríklad SOŠ technická v Poprade (238 tis. €), SPŠ v Snine (228 tis. €), SOŠ technická vo Svidníku (222 tis. €), Stredná zdravotnícka škola v Prešove (166 tis. €), SOŠ dopravná v Prešove (163 tis. €), SOŠ Kušnierska brána v Lipanoch (145 tis. €), SOŠ Horný Smokovec (82 tis. €) či Spojená škola v Bardejove (72 tis. €). Systémové poruchy sa budú odstraňovať aj na gymnáziách v Humennom (232 tis. €), Bardejove (193 tis. €) a v Lipanoch (153 tis. €).

Opravy čakajú aj viaceré telocvične či školské areály. S novou sedlovou strechou na telocvični môže počítať Stredná odborná škola v Starej Ľubovni, kde je vyčlenených 300 tis. eur. Rekonštrukciou už prechádza telocvičňa v Strednej odbornej škole vo Svite za takmer 175 tis. € a športový stánok s posilňovňou i areálom za 83 tis. € opravuje Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Pri SPŠ elektrotechnickej v Prešove vznikne dokonca nový outworkový park.

V župných školách sa zmodernizujú aj odborné učebne a doplní strojné vybavenie. Zriaďovateľ poskytol na tento účel financie napríklad SOŠ technickej vo Svidníku, Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove i hotelovým akadémiám v Humennom a v Prešove.

Kraj zo svojho rozpočtu vyčlenil na modernizáciu školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti investičné prostriedky na tento rok vo výške 5,8 mil. €. Osobitný balík peňazí však získal z Operačného programu Kvalita životného prostredia a uspel pri projektoch za ďalších takmer 2,7 mil. eur. Rekonštrukcie sa pritom zameriavajú na zníženie energetickej náročnosti budov a sú financované z eurofondov s 5 % účasťou krajskej samosprávy. Investície sa aktuálne týkajú štyroch školských objektov – Gymnázia vo Vranove nad Topľou, Strednej odbornej školy v Sabinove a školských internátov na Karpatskej ul. v Poprade a pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl a 4 školské zariadenia. Na oblasť vzdelávania ročne vynaloží viac ako 80 miliónov eur. Vlani smerovalo na investície 4,3 milióna eur, ďalších vyše 3 milióny eur na bežné opravy, štandardnú údržbu a riešenie havarijných stavov.

***

V Prešove 4. septembra 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.08.2017 / Aktualizované: 04.09.2017 HoreTlačiť