Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj z eurofondov zmodernizuje cesty za 17 miliónov eur

Zrealizuje sa päť stavebných akcií na frekventovaných úsekoch

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci stavebných akcií sa vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy zrekonštruuje päť úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 40 kilometrov v hodnote približne 17 miliónov eur. 

Konkrétne sa budú rekonštruovať úseky ciest II/534 Poprad – Starý Smokovec,  II/545 Kapušany - Demjata, II/545 Jánovce – Kľušov, II/546 Prešov – Klenov a  II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.  

„Hodnota projektu bola vyše 20 miliónov eur. Po verejnom obstarávaní výsledná cena klesla na 16,8 miliónov eur. Modernizáciou prejde takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Pri modernizácii vozoviek dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Pri mostoch ide v niektorých prípadoch aj o rekonštrukciu spodných stavieb, v iných ku konštrukcii ríms, hydroizolácii a stuženia nosných konštrukcií mostov,“ konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.

Vďaka projektu sa zrekonštruuje osem percent všetkých ciest 2. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Ide o úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty s dostupnosťou na diaľničnú sieť.

„Do tohto projektu boli vybraté horšie stavebnotechnické úseky ciest 2. triedy, ktoré svojím dopravným významom, niekedy aj šírkovými parametrami,  môžu konkurovať aj cestám 1.  tried. Predpokladáme, že zrealizovaním stavebných prác umožníme obyvateľstvu ľahší a rýchlejší prístup za prácou, za rekreáciou a výrazne sa eliminujú bezpečnostné riziká na mostoch a na úsekoch daných ciest,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. 

Projekt Modernizácie cestnej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji  je dlho očakávanou investíciou, ktorú zdržalo tzv. spoločné verejné obstarávanie. To prebiehalo od roku 2016  spolu s viacerými krajmi a prechádzalo na Ministerstve  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacim orgánom povinnou ex ante kontrolou.

„Najdôležitejšou informáciou je, že všetky kontrolné procesy sú úspešne ukončené, odsúhlasené Úradom verejného obstarávania bez akýchkoľvek zistených nedostatkov a my môžeme realizovať investície, ktoré v kraji potrebujeme. Aktuálne máme podpísané aj zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi, takže nám nič nebráni vybrať stavebných dozorov a spustiť stavebné práce,“ povedal predseda M. Majerský.

Z procesu verejného obstarávania vzišli ako úspešní zhotovitelia prác spoločnosti STRABAG, s.r.o., COLAS Slovakia, a.s. a Swietelski- Slovakia spol. s r.o. Lehota výstavby je pre štyri stavebné akcie  s v rámci projektu 8 mesiacov, na úseku Malá Poľana – Medzilaborce v dôsledku zložitejších stavebných prác na moste o mesiac viac.  Pri priaznivých poveternostných a technických podmienkach sa predpokladá, že rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020.

Prešovský samosprávny kraj  sa snaží využívať všetky finančné nástroje a grantové programy, ktoré prispievajú k zlepšeniu a modernizácii cestnej infraštruktúry v kraji. Len z integrovaného regionálneho operačného programu sa v tomto roku krajská samospráva uchádza o finančné prostriedky vo výške zhruba 21 miliónov eur a v budúcom roku pripravuje projekty za takmer 18 miliónov eur. Ďalšie investičné projekty najmä v pohraničí chce kraj financovať cez cezhraničné programy Interreg a aktuálne aj ENI.

***

V Prešove dňa 27. júna 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 01.02.2019 / Aktualizované: 04.07.2019 HoreTlačiť