Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019 s dotykom Nežnej revolúcie

Pozývame vás na kus reči s úradníkmi

Tlačová správa

Verejnosť má opäť po roku možnosť spoznať Prešovský kraj netradične a viac neformálnejšie než zvyčajne. V utorok 12. novembra v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu s ním sa verejnosti predstavia aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy.  Návštevníkom po celom kraji ponúknu sprievodný program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj zariadenia sociálnych služieb a stredné školy.

Tohtoročná prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa nesie v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred 30 rokov. Tematicky ladený Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak verejnosť symbolicky prenesie do roku 1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu režimu a zrod demokratického štátu.

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja so sídlom na Námestí mieru 2 v Prešove významnú udalosť priblíži jedinečné vystúpenie žiakov a umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený zborovým spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich podaní zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia s autentickými zábermi zo 17. novembra.

V čase od desiatej do štrnástej hodiny budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, vyskúšať si županskú stoličku či zúčastniť  sa otvorenej diskusie s vedením kraja. Bonusom bude vyhotovenie fotografií na počkanie ako spomienky na aktuálny ročník Dňa PSK.  

Samozrejmosťou tohtoročného podujatia sú debaty s úradníkmi jednotlivých odborov symbolicky pri káve a simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov stredných škôl vo veľkej zasadačke úradu. Na jeho dvoch poschodiach budú zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná výstava Krajskej organizácie cestovného ruchu Choď a foť prinesie vo výbere najzaujímavejšie miesta nášho kraja. Druhá výstava zaznamenáva fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného roka 1989.

Zaujímavý program počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja ponúknu inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Už tradične vstupné zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či odpustenie sankčných pokút regionálne knižnice. Pre verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách k dispozícii komentované prehliadky výstav a expozícií, odborné prednášky či otvorené depozitáre. V knižniciach  burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu a pútavé exkurzie, v osvetových strediskách dielne remeselnej výroby a tvorivé workshopy.

So špeciálnou ponukou prichádzajú hvezdárne v Prešove, na Kolonickom sedle a v Roztokoch. Záujemcovia tu budú môcť už 11. novembra a zo záznamu aj nasledujúci deň pozorovať mimoriadny nebeský úkaz -  prechod planéty Merkúr pred Slnkom.

Atraktívny program, ako aj symboliku „Nežnej“ prinesú mnohé filmové projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia aj župné stredné školy. V tých nebudú chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a súťaže. Školy ponúknu informácie o štúdiu, o svojich učebných odboroch, ako aj otvorené hodiny občianskej náuky, besedy s poslancami krajského zastupiteľstva, diplomatmi či veľvyslancami a spomienkové dišputy k Nežnej revolúcii.  

Svoje dvere otvoria návštevníkom už tradične zariadenia sociálnych služieb po celom kraji. Okrem prehliadky priestorov predstavia svoje ergodielne a v rámci nich originálne remeselné zručnosti. Do tohtoročného stretnutia s verejnosťou pritom vnesú aj dotyk Nežnej revolúcie. Stane sa tak v podobe kultúrnych vystúpení, videoprezentácií, besied, medzigeneračných diskusií, ale aj výrobou symbolov spájajúcich sa k revolučnému roku 1989. Pripravené sú i workshopy či názorné ukážky práce s prijímateľmi v podobe fyzioterapie a canisterapie s možnosťou interaktívneho zapojenia návštevníkov do jednotlivých činností.

Podrobný prehľad podujatí nájdete na webe PSK v sekcii podujatia. Informácie spolu so súťažou o zaujímavé ceny nájdete aj na facebookovom profile samosprávneho kraja.

***

Ivana Ondriová

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/den-psk-2019/.

Sledujte aj náš facebook a facebookovú "Deň PSK" súťaž o zaujímavé ceny: https://www.facebook.com/PresovskyKraj/posts/650718082122892.

Fotogaléria

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 10.04.2019 / Aktualizované: 12.11.2019 HoreTlačiť