Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl

Kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenástykrát

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. Symbolicky sa tak poďakoval za prácu a úspechy v školstve.

„Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione,  učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče. 

O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera  z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305.  Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov. 

***

V Prešove dňa 20. júna

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

***

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regione :

 1. Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce
 2. Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok
 3.  Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
 4. MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov
 5.  Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov
 6.  Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov
 7. Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
 8. PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad
 9. Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok
 10. PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok
 11.  Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
 12. Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 13. Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné
 14. PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad
 15. RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit
 16. Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov
 17. Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 18. RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
 19. RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov
 20. PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
 21. Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov

Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:

 1. Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
 2. Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
 3. Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
 4. Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
 5. Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov
 6. Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
 7. Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
 8. Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad
 9. Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec
 10. Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina
 11. Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad
 12. Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit
 13. Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov
 14. Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov
 15. Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 16. Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné
 17. Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
 18. Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
 19. Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 20. Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov 

***

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 03.07.2019 HoreTlačiť