Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž stredoškolských časopisov

Uzávierka súťaže do konca júna

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú Súťaž stredoškolských časopisov – VII. ročník. Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Uzávierka súťaže je do 30. 6. 2019. 

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z aktuálneho školského roku 2018/2019. Každý účastník musí poslať minimálne dve a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch. Súťaže sa môžu zúčastniť aj on-line (elektronické) časopisy stredných škôl.

Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mailom na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. Školské časopisy v printovej podobe je potrebné doručiť s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov

Hlavná 139

080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí Centrum regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva. Víťazné redakčné tímy získajú diplomy, vecné ceny i finančné príspevky.  

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na email hovorca@vucpo.sk alebo kniznicapoh.crd@gmail.com.

***

V Prešove dňa 13. mája 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

formáta PDF Prihláška na stiahnutie - PDF (99,4 kB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť