Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň priateľstva podporí slovensko-ukrajinské partnerstvá

Podujatie otvorené pre verejnosť tentoraz v Ubli

Tlačová správa

V obci Ubľa, v slovensko-ukrajinskom pohraničnom území sa v sobotu 18. mája  uskutoční 18. ročník medzinárodného stretnutia dvoch susedných štátov Slovenska a Ukrajiny. Deň priateľstva podporí vzťahy susediacich krajín i spoločné projekty na najbližšie obdobie.

Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie priaznivého prostredia, posilňovanie partnerských vzťahov i rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach i v rôznych oblastiach.  Tento rok je hlavným organizátorom stretnutia Prešovský samosprávny kraj, ktorý spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou.

„Podujatie sme tento rok premiestnili z hraničného priechodu priamo do obce Ubľa, ktorá má najlepšie skúsenosti s budovaním slovensko-ukrajinských vzťahov. Tohtoročné stretnutie sa koná krátko po voľbách na Ukrajine, ktorá sa bude chcieť ešte viac otvárať Európskej únii a koniec- koncov aj spolupráci so susediacimi regiónmi aj  vďaka programu ENI. Chceme byť tomuto procesu nápomocní a zjednodušiť dopravné prepojenie i kontakty, ktoré tu prirodzene existujú a rozvíjajú sa. Ukrajina má záujem o Slovensko, a to nás veľmi teší,“ uviedol  predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Budovanie vzájomného partnerstva aj tento rok spečatí Protokol o spolupráci na nasledujúcich 12 mesiacov, ktorý na stretnutí podpíšu zástupcovia oboch krajín. Dokument zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu,  sociálnych služieb či životného prostredia. Memorandá o spolupráci podpíšu aj obce z oboch strán hraníc. Z Prešovského kraja to bude Ubľa, Rovné, Belá nad Cirochou a Chlmec. Z Košického samosprávneho kraja sa na spoločných projektoch s ukrajinskou stranou dohodnú prihraničné obce Úbrež a Záhor.

„Deň priateľstva a dobrosusedstva je nielen priateľským stretnutím, ale aj potvrdením záväzku, že chceme rozvíjať spoluprácu regiónov v tejto oblasti. V tomto roku budú našou prioritou projekty zamerané na zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach aj budovanie modernej hraničnej infraštruktúry. V spolupráci s našim prihraničným partnerom chceme zvyšovať komfort cestujúcich na hraničných prechodoch s Ukrajinou a zlepšovať dopravnú infraštruktúru, ktorá dnes asi najviac trápi obyvateľov na oboch stranách hranice,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Príkladom doterajšej spolupráce a priateľských kontaktov medzi ukrajinskými regiónmi a Prešovským samosprávnym krajom je vybudovanie infraštruktúry v Parkoch tmavej oblohy na Kolonici a Užhorode  a rovnako aj tradičné podujatia  Dni rusínskych zvykov a tradícií v Kamienke, Slávnosti Rusínov pod hradom Ľubovňa, Rusínska vatra v Malom Lipníku či výstava Karpatská kraslica v Humennom. Medzi tradičné podujatia v Košickom samosprávnom kraji patria napríklad Podhoroďské slávnosti či festival domovov sociálnych služieb Most úsmevov. V minulosti sa vďaka dobrej spolupráci s Ukrajinou podarilo zrealizovať projekty zamerané na rehabilitáciu detí bez rodičovskej opatery aj na budovanie cykloturistickej infraštruktúry.

Deň priateľstva je významné kultúrne a spoločenské podujatie, ktorého sa každoročne zúčastňujú predstavitelia štátnych orgánov, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, podnikateľské subjekty, organizácie, inštitúcie, ale i  občania v prihraničných oblastiach Slovenska a Ukrajiny.

Aj keď v tomto roku pôjde už o 18. ročník, po prvýkrát bude podujatie viac otvorené verejnosti. Súčasťou aktuálneho ročníka budú prezentácie remesiel, trh tradičných výrobkov prihraničných regiónov i atrakcie pre deti. Pripravený je aj kultúrny program, v ktorom vystúpi FS Makovica, FS Železiar a súbory z Ukrajiny.

***

V Prešove dňa 15. mája 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.03.2019 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť