Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V úseku Stakčín - Ulič zmodernizujú infraštruktúru

Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje realizáciou prvého veľkého infraštruktúrneho projektu

Tlačová správa

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja bol slávnostne podpísaný kontrakt k projektu „PREZAK – Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“, realizovanému zo zdrojov EÚ, ktorý prispeje k udržateľnému rozvoju dopravných sietí v okolí hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj

Už niekoľko rokov je spolupráca štátnych inštitúcií, miest, obcí, cirkví či neziskových organizácií, nachádzajúcich sa v prihraničných oblastiach Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny, podporovaná z programu cezhraničnej spolupráce tzv. Nástroja európskeho susedstva (ENI CBC HU-SK-RO-UA). Jeho cieľom je s podporou EÚ stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu ekonomickej, sociálnej a kultúrnej spolupráce medzi regiónmi členských štátov EÚ ležiacich na spoločnej hranici s regiónmi Ukrajiny. Národným orgánom programu ENI CBC HU-SK-RO-UA v SR je, tak, ako aj v prípade iných programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Oprávnenými regiónmi Slovenska na realizáciu aktivít programu ENI CBC HU-SK-RO-UA sú Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktoré sú jeho súčasťou už od jeho roku 2007, kedy bol program medzi štyrmi štátmi vytvorený. V predošlom programovom období 2007 – 2013 bolo v PSK z programu cezhraničnej spolupráce podporených niekoľko projektov v oblasti rozvoja turizmu, ochrany životného prostredia, inštitucionálnej spolupráce či pripravenosti na núdzové situácie v celkovej hodnote viac ako štyri milióny eur. Úspešná spolupráca subjektov na obidvoch stranách slovensko-ukrajinskej hranice pokračuje aj v súčasnom programovom období 2014 – 2020, čoho dôkazom je realizácia siedmich projektov v PSK, ktoré sú zamerané na rozvoj kultúry, ochranu životného prostredia, lesov či budovanie a rekonštrukciu cestných komunikácií.

Jedným z týchto projektov je aj tzv. veľký infraštruktúrny projekt „PREZAK - Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“ v hodnote takmer 4,5 mil. eur, ktorý vznikol v spolupráci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) so Správou ciest Zakarpatskej oblasti. Jeho cieľom je prispieť k udržateľnému rozvoju dopravných sietí v regióne hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj, na slovenskej strane konkrétne v úseku Stakčín – Ulič. V Prešove sa dnes uskutočnil slávnostný podpis zmluvy o národnom spolufinancovaní projektu zo štátneho rozpočtu SR, ktorého sa za MPRV SR zúčastnil generálny tajomník služobného úradu Jaroslav Regec a za PSK predseda kraja Milan Majerský a riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.

Generálny tajomník J. Regec vo svojom príhovore uviedol, že „program spolupráce medzi štyrmi štátmi v karpatskej oblasti spolu s programom Interreg Poľsko-Slovensko, a tiež Integrovaným regionálnym operačným programom už niekoľko rokov prispieva k rozvoju PSK a prehlbuje tak spoluprácu medzi krajom a MPRV SR“. Vyjadril tiež nádej, že implementácia projektu PREZAK prispeje k zlepšeniu dostupnosti prihraničných regiónov v okolí hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj a v konečnom dôsledku k zlepšeniu života obyvateľov Prešovského kraja a Zakarpatskej oblasti.

Predseda PSK M. Majerský rovnako poznamenal, že modernizáciou cestného spojenia medzi Prešovským krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny sa zlepší dostupnosť oboch regiónov. „Teší ma, že projekt začína naberať reálne kontúry a k jeho realizácii prispeje finančne aj štát. Som presvedčený, že dlhoočakávaný zámer posilní vzájomnú komunikáciu medzi oblasťami, ale v prvom rade zjednoduší život ich občanom,“ uviedol ďalej M. Majerský, pričom rovnako vyzdvihol doterajšiu úspešnú spoluprácu medzi MPRV SR a PSK. Obe strany zároveň vyjadrili úprimnú vôľu pokračovať v nej aj naďalej.

V najbližších týždňoch je naplánovaný podpis ďalších zmlúv k projektom, vrátane druhého veľkého infraštruktúrneho projektu „Roads to Healthy Forests – odolné, adaptabilné, rozmanité a trvalo udržateľné lesy“, zameraného na ochranu lesov Tatranského národného parku a Zakarpatskej oblasti.

Bližšie informácie o programe ENI CBC HU-SK-RO-UA, vrátane informácií k poslednej vyhlásenej výzve v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktorá trvá do 27. februára 2020, je možné nájsť na webovej stránke programu.

***

Fotogaléria

Facebook

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.02.2020 / Aktualizované: 12.02.2020 HoreTlačiť