Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Významný úsek Malá Poľana – Medzilaborce je zmodernizovaný

Rekonštrukciou prešla cesta dlhá osem kilometrov

Tlačová správa

Frekventovaná cesta na severovýchode Slovenska, úsek Malá Poľana – Medzilaborce, je už zrekonštruovaná a odovzdaná do užívania. Ide o poslednú komunikáciu, ktorú vlani začal modernizovať Prešovský samosprávny kraj (PSK) vďaka eurofondom.

Modernizácia osemkilometrového úseku, ktorý spája dve okresné mestá - Medzilaborce a Stropkov, je ukončený. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tu preinvestoval v rámci projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.4,2 milióna eur.

„Otvorili sme jeden z najdlhších úsekov z tohtoročných dokončených ciest, čo ma veľmi teší, pretože ide o jednu z najvýznamnejších komunikácií, ktorá spája dva regióny – Stropkov a Medzilaborce. V Medzilaborciach máme zároveň jediné múzeum svojho druhu – Múzeum moderného umenia A. Warhola, takže zmodernizovaná cesta poslúži nielen pre miestnych, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu. A to môže viesť k tvorbe nových pracovných miest. Ak však chceme hovoriť o pracovných miestach, nesmieme zabúdať, že dôležité sú aj kvalitné cesty,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že zrekonštruovaný úsek prechádza obcami Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod.

V rámci modernizácie úseku sa upravila vozovka aj s podložím a odvodnením, vybudovali sa železobetónové kotevné prahy v celkovej dĺžke 200 metrov, došlo k spevneniu svahov kamenným prísypom a dosypaním nespevnených krajníc štrkodrvinou. 

„Opravovali sme päť mostných objektov, z toho tri boli jednopoľové, jeden klenbový most. Veľmi náročná bola rekonštrukcia mosta v obci Krásny Brod. Tento štvorpoľový most premosťujúci rieku Laborec a jednokoľajnú železničnú trať Humenné – Medzilaborce má dĺžku vyše 90 metrov a výšku takmer 15 metrov. V rámci opráv bol vymenený celý mostný zvršok až po nosnú vodorovnú prefabrikovanú konštrukciu. Došlo aj k výmene ložiskových plechov, k vytvoreniu nových prechodových oblastí pred a za mostom a v rámci spodnej stavby k zosilneniu pilierov,“ doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Súčasťou modernizácie bola tiež sanácia jedenástich jestvujúcich priepustov a vybudovanie dvoch nových priepustov. Zároveň sa odstránili nevyhovujúce bezpečnostné zariadenia, osadili nové oceľové zvodidlá a zábradlia, taktiež sa zrealizovalo vodorovné dopravné značenie.  

Rekonštrukcia dopravnej tepny Medzilaborce – Malá Poľana bol v poradí piatym, posledným ukončeným úsekom v rámci projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, ktorého celkový objem predstavuje takmer 18 miliónov.

Modernizáciou prešlo celkovo takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Vďaka projektu sa zrekonštruovalo osem percent všetkých ciest II. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Do užívania boli túto jeseň odovzdané úseky Janovce-Kľušov, Prešov – Klenov, Kapušany a Kapušany – Raslavice a Poprad – Starý Smokovec.

***

V Prešove dňa 30. novembra 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.11.2020 / Aktualizované: 01.12.2020 HoreTlačiť