Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aprílové zastupiteľstvo PSK sa neuskutoční v plánovanom termíne

Náhradný termín zatiaľ nie je známy

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj prijal niekoľko preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom. Okrem iného zrušil všetky verejné zasadnutia, komisie, ale aj zastupiteľstvo.

Krajskí poslanci sa v apríli na zasadnutí zastupiteľstva nestretnú. Rozhodol o tom predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Rokovanie sa tak 6. apríla neuskutoční.

„Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu a z toho vyplývajúcich opatrení, pristupujeme k zrušeniu plánovaného zasadnutia zastupiteľstva PSK, ktoré pripadalo na 6. apríla,“ uviedol Majerský s tým, že zasadnutie zvolá hneď po zrušení mimoriadnych opatrení.

Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2020 bol schválený ešte 9. decembra minulého roku, a to Uznesením Z PSK č. 339/2019. Prvýkrát v tomto roku sa krajskí poslanci stretli 10. februára.

Kraj prijal okrem toho aj ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré vstupujú do platnosti od dnešného dňa (18.3.) Prijímanie nových prijímateľov sociálnej služby sa dočasne pozastavuje. Výnimkou je bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v prípade život ohrozujúceho stavu.

V organizáciách poskytujúcich sociálne služby PSK sa dnešným dňom ukončuje výdaj stravy priamo v zariadení pre externých klientov. Sociálne zariadenia môžu výdaj stravy riešiť formou donáškovej služby.

Všetci prijímatelia sociálnych služieb organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú zákaz pohybu mimo areálu poskytovateľov sociálnych služieb. Toto nariadenie sa nevzťahuje na voľný pohyb v záhrade a na pozemkoch patriacich do areálu zariadenia. Kraj k tomuto opatreniu pristúpil na základe zákona o riadení štátu v krízových situáciách, aby zabránil možnému nakazeniu koronavírusom prijímateľom sociálnych služieb.

***

V Prešove dňa 18. marca 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.03.2020 / Aktualizované: 18.03.2020 HoreTlačiť