Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK je pripravený sprísniť protiepidemiologické režimy vo svojich organizáciách

Pre študentov z Ukrajiny zriaďujú vo Svidníku karanténne centrum

Tlačová správa

Rastúce čísla štatistík infikovaných pacientov na COVID-19 a lokálne ohniská na východe krajiny udržiavajú v strehu aj Prešovský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

 „Pozitívne prípady ochorenia  na území Prešovského kraja si vyžadujú opäť disciplínu ľudí a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných opatrení. Situáciu neustále monitorujeme. Máme podchytené stredné školy, prímestskú dopravu, kultúrne organizácie, viac ostražití sme najmä v sociálnej oblasti, kde štatutárom odporúčame reagovať na miestne podmienky. Sme pripravení na druhú vlnu pandémie, veríme, že dostatočne dobre po skúsenostiach, ktoré už máme. Ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať, v niektorých oblastiach sme pripravení režimy ešte sprísňovať," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  

Ako dodal,  mimoriadna pozornosť je venovaná dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení a zabezpečovaniu ochranných prostriedkov zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V uplynulých dňoch im boli z letných dodávok zo Správy štátnych hmotných rezerv distribuované respirátory FFP2, chirurgické masky, štíty, ochranné okuliare i návleky. Aktuálne kraj si od štátu vyžiadal 2 000 kusov rýchlotestov,  ku ktorým tento týždeň pribudlo ďalších 4 000 kusov. Tie by sa mali medzi poskytovateľov sociálnych služieb dostať už v najbližších dňoch.

Kraj sa osobitne venuje aj strednému školstvu, kde so začiatkom nového školského roka je horúcou témou príchod zahraničných študentov z Ukrajiny. „Rozhodli sme sa zriadiť karanténne stredisko v rámci internátu SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku, kde bude režim podobný ako v karanténnych centrách známych počas prvej vlny koronavírusu. Do našich stredných škôl sa postupne vracia zhruba 130 študentov spoza východnej  hranice,  preto musíme  byť veľmi opatrní,“ povedal M. Majerský.  

Krízový plán má vytvorený samotný Úrad PSK, kde je aktuálne kontrolovaný prístup do budovy  zamestnancov i návštev, meraná teplota, vyžadované sú  rúška pri vstupe do úradu i zvýšená dezinfekcia.  V uplynulých týždňoch navyše PSK realizoval sérologické testovanie zamestnancov a inicioval rovnaké testovanie aj u vodičov  a ľudí  prvého kontaktu v prímestskej autobusovej doprave u zmluvných dopravcov. Výsledky boli negatívne. 

„Aktuálne sú zástupcovia Úradu PSK členmi tzv. pandemických stredísk krízových štábov rezortov a okresných úradov v sídle kraja. Je to dobrý krok k prepojeniu informácií a  spolupráce so všetkými zainteresovanými zložkami, čo v prvej vlne pandémie nefungovalo vždy najlepšie. Jasné kompetencie a pokyny nám môžu uľahčiť rozhodovanie, výdatne pomôcť pri zabezpečovaní ochrany zdravia obyvateľov kraja  a minimalizovaní rizík nákazy,“ dodal predseda PSK s tým, že krízové plány majú vytvorené aj podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, ktoré sa  dôsledne riadia celoplošnými, respektíve rezortnými nariadeniami.

***

V Prešove dňa 08. septembra 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.09.2020 / Aktualizované: 08.09.2020 HoreTlačiť