Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK prijíma radikálne opatrenia

Týkať sa budú škôl, dopravy i sociálnych zariadení

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný Krízový štáb, prijíma radikálne kroky.

Keďže školy a školské zariadenia na celom Slovensku budú od pondelka 16. marca minimálne na 14 dní zatvorené, kraj odporúča na zajtra, teda piatok 13. marca riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlásiť riaditeľské voľno.

„Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zároveň v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave kraj zavádza prázdninový režim (režim podľa poznámky č. 11 v cestovných poriadkoch). Tento režim bude platiť od 16. do 27. marca. Platiť bude pre SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty.

Okrem toho samospráva zatvorí od 13. marca ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Zamestnancov ambulantnej a týždennej formy zo zariadení, v ktorých sa zabezpečuje aj celoročná forma, ukladá kraj prioritne presunúť ako výpomoc do priamej práce s prijímateľmi na doplnenie chýbajúceho personálu z dôvodu práceneschopnosti.

Prešovská župa zároveň odporúča riaditeľom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK využiť v priamej práci s prijímateľmi dobrovoľníkov. A to najmä  v zariadeniach, kde je momentálne vyššia práceneschopnosť, resp. nedostatok personálu z iných dôvodov (napr. karanténa).

Zariadenia si tak môžu vypomôcť, ak s dobrovoľníkmi uzatvoria zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s presným zadefinovaním prác u konkrétneho prijímateľa pri dodržaní prísnych epidemiologických noriem a zabezpečenia ochranných prostriedkov ako u kmeňových zamestnancov.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zostávajú aj naďalej uzatvorené pre verejnosť aj individuálnych návštevníkov až do odvolania.

S účinnosťou od 13. marca PSK až do odvolania uzatvára  jednotlivé odbory a oddelenia Úradu PSK, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh. 

Kraj vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.

***

V Prešove dňa 12. marca 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.03.2020 / Aktualizované: 23.04.2020 HoreTlačiť