Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Župa pripravuje karanténne ubytovania pre zdravotníkov

Prípady ochorenia evidujú v desiatich sociálnych zariadeniach, jedno je v karanténe

Tlačová správa

Od začiatku tohto týždňa je Prešovský samosprávny kraj pripravený poskytnúť ubytovanie pre zdravotníkov, záchranárov  či príslušníkov armády. Konštatoval to krízový štáb PSK, ktorý dnes zasadal na Úrade PSK.

Pre karanténne ubytovanie kraj vytipoval internát  SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove a v ubytovňu na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade . V prípade požiadavky budú vyčlenené kapacity aj v ubytovni Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a na internáte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku.  Centrá budú slúžiť pre ľudí v prvej línii – lekárov, zdravotné sestry, príslušníkov integrovaného záchranného systému alebo príslušníkov armády, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými pacientmi a nechcú ohroziť svojich príbuzných.

„Naším zámerom je vytvoriť takéto centrá v každom okrese,  v ktorom pôsobí nemocnica a kde kraj vie ponúknuť vlastné kapacity a internáty  vo svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti. V tomto smere potrebujeme pomoc štátnej správy - okresných úradov, ktoré musia určiť naše internátne zariadenia za subjekty hospodárskej mobilizácie, takže veríme proces prebehne bez problémov a hlavne rýchlo, aby sme mohli ubytovanie poskytnúť bez zbytočných prieťahov,“ informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako dodal, zo strany krajskej samosprávy boli urobené všetky potrebné procesné úkony smerom k ministerstvu vnútra i rezortu zdravotníctva. 

Krízový štáb PSK sa zaoberal aj aktuálnou epidemiologickou situáciou vo svojich organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najmä v zariadeniach sociálnych služieb. K dnešnému dňu kraj eviduje ochorenia Covid- 19 v desiatich  zariadeniach , z ktorých je v červenom semafore šesť ZSS- iek. Konkrétne ide o Domov pre seniorov v Starej Ľubovni, DSS Stropkov, ZSS Egídius v Bardejove, CSS Dúbrava, DSS Spišské Podhradie a Domov sociálnych služieb v Sabinove, kde je situácia najvypuklejšia.

V sabinovskom DSS zaznamenali dvoch na Covid-19 pozitívnych zamestnancov  a po pretestovaní kontaktov antigénovými testami bola zistená pozitivita u väčšiny prijímateľov sociálnych služieb a u 15-tich zamestnancov zariadenia. Regionálnych úrad verejného zdravotníctva rozhodol preventívne  o karanténe celého zariadenia. „Vo štvrtok 22. októbra prebehne presnejšie PCR testovanie všetkých prijímateľov i zamestnancov domova. Situáciu spolu s hygienikmi monitorujeme.   U dvanástich  klientov sú mierne symptómy ochorenia,  ostatní sú bezpríznakoví,“  informoval na krízovom štábe PSK  vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka. Ako ďalej uviedol, v karanténe je 91 prijímateľov sociálnych služieb a 33 zamestnancov.  V zariadení platí  sprísnený epidemiologický  režim a dôsledne sa dodržiava pandemický plán s vyčlenenými zónami. Zabezpečené sú aj ochranné pracovné prostriedky vrátane antigénových testov, ktoré kraj v uplynulých dňoch prerozdelil a distribuoval pre verejných i neverejných poskytovateľov zo zásob Štátnych hmotných rezerv v objeme 10 500 kusov. 

Zabezpečením ochranných pracovných prostriedkov sa štáb PSK zaoberal aj v súvislosti s ambulanciami prvého kontaktu a špecialistov, ktorých je 1750 na území Prešovského kraja. Samospráva už adresovala Ministerstvu zdravotníctva SR požiadavku o dodanie chirurgických masiek, ochranných rukavíc, odevov, okuliarov, štítov, respirátorov a skríningových testov na Covid-19 pre neštátnych poskytovateľov na vytvorenie zásob na dobu tridsať dní. V súvislosti s fungovaním ambulancií na území kraja odbor zdravotníctva PSK informoval, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená v súlade s platnými epidemiologickými nariadeniami vlády a hlavného hygienika. Aktuálne kraj eviduje z dôvodu karantény uzatvorenie ambulancií u dvoch všeobecných lekárov pre dospelých, jedného všeobecného lekára pre deti a dorast a u štyroch špecialistov.

***

V Prešove dňa 21. októbra 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.10.2020 / Aktualizované: 22.10.2020 HoreTlačiť