Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň slovenských knižníc

Pre verejnosť pripravili župné knižnice 135 podujatí

Tlačová správa

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili od 2. - 8. marca 21. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Základným cieľom Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie  prostredníctvom denného spektra najrozmanitejších aktivít a podujatí pre deti, mládež, strednú generáciu, seniorov a zdravotne znevýhodnených.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Prešovskom kraji sa uskutoční       

2. marca 2020  o 8,30 h

v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici č. 139 v Prešove.

 

Súčasťou otvorenia bude aj vyhodnotenie ankety a výsledkov 3. ročníka ankety  Kniha roka PSK 2019 a vyhlásenie 4. ročníka ankety Kniha roka PSK 2020, ktorá sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja  Milana Majerského.

Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom 8 verejných regionálnych knižníc, ktoré  prispôsobili svoje knižničné aktivity v rámci Týždňa slovenských knižníc pre prázdninujúce deti, ich rodičov, súrodencov, ale aj dospelých čitateľov. Pre svojich návštevníkov pripravili 135 podujatí zameraných na voľnočasové akcie, celodenné aktivity, jarný denný tábor pre deti, hravý kútik spoločenských hier, besedy, literárne čítania, tvorivé dielne, výrobu záložiek  a ozdobných reťazí a náhrdelníkov z korálikov, literárno-hudobné pásma, prednášky, nezabudli ani na pracujúcich a seniorov: tréning pamäti, pamäťové karty, hádanky.

Okrem bohatej ponuky podujatí knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ponúkajú pre svojich čitateľov tieto benefity:

- bezplatný zápis

- odpustenie sankcií

O bohatej návštevnosti našich knižníc svedčia aj knižničné ukazovatele: v roku 2019 knižnice v zriaďovateľskej  pôsobnosti PSK navštívilo  vyše 41 000 čitateľov, 526 000 návštevníkov a spomínané knižnice uskutočnili takmer 4 000 podujatí. Prešovský samosprávny kraj každoročne podporuje činnosť regionálnych knižníc nákupom kníh (v roku 2019 vo výške   95 000 EUR).

Knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie plnia vo svojich mestách a regiónoch dôležitú funkciu.  Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu tradičnej a modernej literatúry, tlačovín a ďalších médií, snažia sa byť zjednocujúcou silou v spoločnosti, miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia a návštevníci miest a regiónov. Ponúkajú príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky k sebavzdelávaniu, k aktívne trávenému voľnému času.

V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále jediným miestom, kde môže každý, bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti, získať prístup k informáciám. Knižnice sú už dlho zakorenené v rozvoji miest, obcí a znalostnej ekonomiky, sú vnímané ako tretie bezpečné miesto medzi školou a domovom.

Program knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

2. marec 2020

09:30 hod. - Kabelkový jarmok

10:00 hod. - Ľahko a rýchlo s počítačom a mobilom – počítačový kurz

10:00 hod. - Zoznám sa s Mimi a Lízou – prázdninové zážitkové čítanie

13:00 hod. - Postavme si robota OTTA na 3D tlačiarni – stretnutie Fasblabiku – Makerspace

3. marec 2020

10:00 hod. - Tréning pamäti – pamäťové karty, Milujem Slovensko

10:00 hod. - Zahrajme sa na detektívov s Mimi a Lízou – kvízy, hádanky, tvorivé úlohy

15:45 hod. - Nový dizajn – príťažlivé miesto pre čitateľov – prezentácia projektu nový dizajn

16:00 hod. - Jarmila Slováková, séria kníh (NE)verná – beseda so spisovateľkou

4. marec 2020

08:00 hod. - Jarná burza kníh

10:00 hod. - Mima a Líza v krajine farieb – výtvarná tvorivá dielňa

14:30 hod. - Liečebné hladovanie – prednáška spojená s premietaním filmu. Lektor RNDr. Jozef Valuch, CSc.

5. marec 2020

10:00 hod. - Ako v obecnej knižnici - workshop pre starostov a obecných knihovníkov

10:00 hod. - Tmy sa nemusíš báť – zábavné hry a aktivity

13:00 hod. - Postavme si robota OTTA na 3D tlačiarni – stretnutie Fasblabiku – Makerspace

6. marec 2020

10:00 hod. - Teens´day in Library – stretnutia s fotografom, kreatívne tvorenie, kadernícke a vizážistické techniky, tanec Zumba

18:00 hod. - Večer pre tínedžerov – stretnutie so spisovateľkou, psychologičkou

     Kniha verzus film – debata o knihách, kvízy, hry, súťaže, pamäťové karty

                    Tea break – občerstvenie, pizza, koláč

Počas celého TSK bude v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou burza kníh.

Viac informácií nájdete na: www.kniznicavranov.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Knižnica Jána Henkela v Levoči

2. marec 2020

18:00 hod - Stratený raj – prezentácia 1. slovenského prekladu knihy Johna Miltona

3. marec 2020

14:00 hod. - Olovrant v knižnici pre seniorov – prezentácia knižných noviniek a rozhovor o čitateľských zážitkoch so seniormi

4. marec 2020

16:00 hod. - Čítanie v pyžamkách – prázdninové čítanie rozprávok a príbehov pre malých aj veľkých

5. marec 2020

16:00 hod. - Olovrant v knižnici pre všetkých – čítanie a rozhovory pri káve a chutnom občerstvení pre čitateľov a návštevníkov knižnice

6. marec 2020

10:00 hod. - Pre mamičky a detičky - prezentácia kníh pre najmenších čitateľov a ich rodičov, čítanie, hry a tvorivé dielne

Počas celého TSK bude v Knižnici J. Henkela v Levoči Týždeň otvorených dverí a burza kníh.

Viac informácií nájdete na: www.kniznicalevoca.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139

2. - 31. marec 2020

08:00 - 16:00 hod. - 100 rokov zákona o verejných knižniciach - výstava

2. marec 2020

08:30 hod. - Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Prešovskom kraji a vyhodnotenie ankety a výsledkov 3. ročníka ankety Kniha roka PSK 2019 a vyhlásenie 4. ročníka ankety Kniha roka 2020

14:00 hod. - Deň dobrovoľníctva v knižnici - Stretnutie dobrovoľníkov knižnice. Radi privítame nových záujemcov o dobrovoľníctvo

14:00 hod. - Angličtina pre seniorov - kurz anglického jazyka pre seniorov

3. marec 2020

13:00 hod. - Tvorivé dielne pre dospelých:  Záložky a obaly na knihy

14:00 hod. - Bylinky v knižnici: Pšeničné klíčky - prínos pre krv, štítnu žľazu a pokožku

4. marec 2020

10:00 hod. - Štvornožky ku knihám - podujatie pre mamičky s deťmi od 0 do 4 rokov na všetkých pobočkách knižnice. Vstup zdarma.

10:00 hod. - Digitálna fonotéka – vzdelávací seminár pre zrakovo znevýhodnených čitateľov a návštevníkov knižnice

5. marec 2020

15:00 hod. - Literárny Prešov - Objavovanie Prešova 5 - prezentácia a predaj knihy

16:30 hod. - Knihovnícke fitko - strečingové a aeróbne cvičenia pre knihovníkov a priateľov knižnice

6. marec 2020

10:00 hod. - 95 knižničných radostí, Predstavenie nového loga knižnice a programu knižnice pri príležitosti jej 95. výročia           

17:00 hod. - Život v Argentíne - O živote v Argentíne porozpráva Antonio Murgaš, Argentínčan so slovenskými koreňmi

8. marec 2020

14:00 hod. - Objavovanie Prešova - Po stopách P. O. Hviezdoslava v Prešove

           

Akcie a podujatia počas Týždňa slovenských knižníc na sídliskových pobočkách knižnice:

Centrálna požičovňa, Levočská 1

2. marec 2020

10:00 - 15:00 hod. - Spoločenské hry, kvízy - akcie pre deti, mládež, dospelých

3. marec 2020 

13:00 - 15:00 hod. - Tvorivé dielne pre dospelých – Záložky a obaly kníh

4. marec 2020

10:00 - 15:00 hod. - Spoločenské hry, kvízy - akcie pre deti, mládež, dospelých

5. marec 2020

10:00 - 15:00 hod. - Spoločenské hry, kvízy - akcie pre deti, mládež, dospelých

6. marec 2020

10:00 - 15:00 hod. - Spoločenské hry, kvízy - akcie pre deti, mládež, dospelých  

 

Pobočka detská knižnica Slniečko, Hlavná 16

2. marec 2020 

08:00 - 17:00 hod. - Tvorivé dielne a spoločenské hry - akcie pre deti

3. marec 2020 

08:00 - 16:00 hod. - Tvorivé dielne a spoločenské hry - akcie pre deti

4. marec 2020

10:00 - 12:00 hod. - Štvornožky ku knihám - podujatie pre detičky a mamičky na materskej dovolenke

5. marec 2020 

08:00 - 17:00 hod. - Tvorivé dielne a spoločenské hry - akcie pre deti

6. marec 2020 

08:00 - 17:00 hod. - Tvorivé dielne a spoločenské hry - akcie pre deti

 

Pobočka sídlisko Centrál, Čsl. armády 29

2. marec 2020

09:00 hod. - Tvorivé dielne pre deti

4. marec 2020

10:00 hod. - Štvornožky ku knihám - zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre mamičky s malými deťmi

5. marec 2020 

09:00 hod. - Spoločenské hry - aj takto sa trávy čas v knižnici

6. marec 2020 

13:00 hod. - Čítame si spolu

 

Pobočka sídlisko Centrum, Prostějovská 35

2. marec 2020 

08:00 - 18:00 hod. - Tvorivé dielne, spoločenské hry - akcie pre deti     

3. marec 2020

08:00 - 18:00 hod. - Tvorivé dielne, spoločenské hry - akcie pre deti     

4. marec 2020

10:00 - 12:00 hod. - Štvornožky ku knihám - zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre mamičky s malými deťmi

5. marec 2020 

08:00 - 18:00 hod. - Tvorivé dielne, spoločenské hry - akcie pre deti     

6. marec 2020 

08:00 - 18:00 hod. - Tvorivé dielne, spoločenské hry - akcie pre deti

 

Pobočka sídlisko Sekčov, Exnárova 5

2. - 6. marec 2020

Celodenné tvorivé dielne a hry pre prázdninujúce deti

4. marec 2020

10:00 hod. - Štvornožky ku knihám - zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre mamičky s malými deťmi

 

Pobočka sídlisko Šváby, Švábska 27

3. marec 2020 

09:30 hod. - Hlasné čítanie - prezentácia knižných noviniek a čítanie príbehu pre znevýhodnenú skupinu

4. marec 2020

10:00 hod. - Štvornožky ku knihám  - zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre mamičky s malými deťmi

Viac informácií nájdete na: www.kniznica-poh.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

2. marec 2020

10:00 hod. - Prázdninová zašiváreň

14:00 hod. - Macko Ocko prichádza domov – čítame a hráme sa s knihou Elsy Holmelund Mynarik

3. marec 2020

10:00 hod. - Prázdninová zašiváreň

14:00 hod. - Červík Ervín - čítame a hráme sa s knihou Andrey Gregušovej

17:00 hod. - Etnograf Ján Lazorík – prednáška Moniky Pavelčíkovej

4. marec 2020

10:00 hod. - Prázdninová zašiváreň

14:00 hod. - Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali - čítame a hráme sa s knihou Petra Karpinského

16:00 hod. - Klub čitateľov – stretnutie tých, čo radi čítajú ... pre tínedžerov

5. marec 2020

10:00 hod. - Prázdninová zašiváreň

14:00 hod. - Babka na rebríku - čítame a hráme sa s knihou Dušana Dušeka

6. marec 2020

10:00 hod. - Prázdninová zašiváreň

14:00 hod. - Kamoš obor - čítame a hráme sa s knihou Roalda Dahla    

Viac informácií nájdete na: www.kniznicasl.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

2. marec 2020

17:00 hod. - Večer s turistikou na tému Oxford a Cambridge s p. dr. Vladom Eliášom, PhD.

3. marec 2020

09:00 hod. - Prázdniny s opicou Škoricou: Čítanie je zábava

                     Literárno – tvorivé čítanie pre prázdninujúce deti – tábor INKLUZÁČIK

4. marec 2020

13:30 hod. - Prázdniny s opicou Škoricou: Čítanie je zábava

                    Literárno – tvorivé čítanie pre prázdninujúce deti – tábor INKLUZÁČIK

17:00 hod. - Prednáška akademického sochára a reštaurátora Martina Kutného

5. marec 2020

09:30 hod. - Knižnica v ústrety seniorom

                    prednáška spojená s diskusiou na tému: Vittorio Messori a výber z jeho diel

16:30 hod. - beseda so spisovateľkou Jarmilou Zacher Pajpachovou

6. marec 2020

09:30 hod. - Čítanie je zábava – knižnično-informačná príprava pre MŠ s opicou Škoricou spojená s tvorivou dielňou

10:00 hod. - Čítanie je zábava – knižnično-informačná príprava pre MŠ s opicou Škoricou spojená s tvorivou dielňou

Počas celého TSK bude v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove burza kníh.

Viac informácií nájdete na: www.gutgesel.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku

2. marec 2020 

09:00 hod. - Rozprávkové záložky

     Knižné sochy – tvorba postavičiek kníh (celý deň)

3. marec 2020

10:00 hod. - Rozprávočky a básničky pre škôlkárske detičky – podujatie na podporu čítania (MŠ, 8. mája)

4. marec 2020

09:00 hod. - Malí tvorcovia detskej knihy – zhotovovanie leporela

5. marec 2020

10:00 hod. - Sila modlitby – komunitné stretnutie so seniormi na tému modlitba v našom živote (Atrium)

14:00 hod. - Jarný detox – prednáška s Mgr. Editou Podanou z Poradne zdravia RÚVZ, o detoxikácii a jej dôležitosti z hľadiska očisty organizmu

6. marec 2020

14:30 hod. - Láska a rodina robia život nádherným (Detský domov vo Svidníku)

Viac informácií nájdete na: www.podduklianskakniznica.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

  

Podtatranská knižnica v Poprade

2. - 6. marec 2020

08:00 – 15:00 hod. - Havránkovo – jarný denný tábor pre deti

2. marec 2020

14:00 hod. - Najlepší knihomoľ - vyhodnotenie a vyhlásenie najlepšieho čitateľa za rok 2019 v kategóriách: detský čitateľ, študent a dospelý čitateľ

3. marec 2020

17:00 hod. - beseda so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou

4. marec 2020

14:00 hod. - Vansovej Lomnička - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy organizovaná Úniou žien Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

5. marec 2020

17:00 hod. - beseda so spisovateľom Johnym Peťkom

6. marec 2020

10:00 hod. - V knižnici je zábava – s knihami a hrami pre celé rodiny

 

Juh 1

2. - 6. marec 2020

10:00 – 12:00 hod. - Prázdniny v knižnici – zážitkové čítania, tvorivé aktivity, premietanie rozprávok

 

Spišská Sobota

3. marec 2020

10:00 hod. - Tvorivé dielne – výroba ozdobných reťazí a náhrdelníkov z korálikov

4. marec 2020

13:30 hod. - Martin Kukučín – literárno-hudobné pásmo

 

Juh 3

2. - 6. marec 2020

15:00 hod. - Knižné hádanky – literárna hra, s ktorou spoznáš dobré knihy

Viac informácií nájdete na: www.kniznicapp.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

Vihorlatská knižnica v Humennom

2. marec 2020

13:00 hod. - „Websterovci“ – rozprávkové popoludnie pre deti

3. marca 2020

10:00 hod. - „Prašina“ – zážitkové čítanie pre –násťročných

                     Svet rómskych rozprávok v Komunitnom centre

4. marec 2020

10:00 hod. - „Detektívna kancelária“ – hravé dopoludnie pre deti vo veku 6 -11 rokov

5. marca 2020

10:00 hod. - „Uletené rozprávky“ - zážitkové čítanie pre deti

16:30 hod. -  Liečivé hladovanie – prednáška s RNDr. Jozefom Valuchom

6. marec 2020

10:00 hod. - „Dobrodružstvo komára Igora“ - zážitkové čítanie pre deti    

Viac informácií nájdete na: www.vkhe.sk alebo na Kalendár podujatí regionálnych knižníc: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/vystavy

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.02.2020 / Aktualizované: 02.03.2020 HoreTlačiť