Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj podpísal memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách

Poloniny trail – jedinečný koncept cestovného ruchu v okrese Snina

Tlačová správa

Cielené aktivity PSK pre zvýšenie atraktivity a výkonnosti okresu Snina naberajú na intenzite. Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo 18 participujúcich subjektov, zástupcov miestnych záujmových skupín a samospráv. Stalo sa tak v rámci podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré zúčastnené strany podpísali vo štvrtok 16. januára na Úrade PSK.

Prešovský samosprávny kraj i zainteresované subjekty z okresu Snina dokumentom vyjadrili záujem vzájomne participovať pri dosahovaní spoločných cieľov, podpore ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Snina a najmä oblasti Národného parku Poloniny. Signatári memoranda, medzi inými Štátna ochrana prírody SR, Lesoproľnohospodársky majetok Ulič, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Lesoochranárske zoskupenie VLK, mesto Snina a 13 obcí okresu, ním deklarovali pripravenosť pri realizácii myšlienky vytvorenia tzv. Poloniny trail – Poloninskej turistickej trasy, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.

„Ide o ojedinelý koncept podpory tohto turisticky cenného územia. Po našej iniciatíve dobudovania základnej infraštruktúry pre 28 obcí okresu, prichádzajú na rad nové aktivity na zatraktívnenie tejto destinácie a zintenzívnenie rozvoja celej oblasti.  Poloniny trail bol navrhnutý odborníkmi Svetovej banky ako konkrétny nástroj podpory, ktorý by mal  skvalitniť súčasnú turistickú a cyklistickú infraštruktúru s vybudovaním moderných   rekreačných trás či inteligentných odpočívadiel, ale časom aj ubytovacích zariadení a ďalších produktov  cestovného ruchu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zároveň ocenil aktívny prístup partnerov – miestnych samospráv, záujmových i ochranárskych združení pri tvorbe i napĺňaní spoločných aktivít a projektového zámeru.

Poloninská turistická trasa by mala zlepšiť mobilitu, dostupnosť obcí a  vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov, v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 a v prípade úspešnosti realizovaný už od augusta tohto roku.

Vybudovanie Poloniny trail pritom korešponduje s cieľmi Prešovského samosprávneho kraja a iniciatívy „dobiehajúcich regiónov“ Catching-up Regions  realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Medzinárodní experti okres Snina a oblasť Národného parku Poloniny zaradili medzi pilotné regióny pre naštartovanie rozvoja a  zvýšenie výkonnosti. 

„Potreba poskytnutia pomoci okresu Snina je o to viac naliehavejšia, že jeho vitalitu a disponibilnosť ochromujú negatívne demografické trendy ako je starnutie obyvateľstva, vymieranie obcí, odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Sprievodným ukazovateľom je aj nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, kde smerujeme aj pomoc krajskej samosprávy. Verím, že spoločné úsilie deklarované aj v memorande, bude naplnené a zavŕšené hmatateľnými výsledkami,“ dodal predseda PSK.   

***

V Prešove dňa 16. januára 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

 

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 05.08.2020 HoreTlačiť