Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na území kraja je preočkovaných už takmer 60 zariadení sociálnych služieb

Tretiu dávku v nich dostalo vyše 2 500 ľudí

Tlačová správa

Preočkovanie treťou dávkou proti koronavírusu u verených i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na  území Prešovského kraja sa v posledných dňoch výrazne zintenzívnilo.  Svedčí o čom počet preočkovaných zariadení, ktorých je aktuálne už 57. V tých dostalo tretiu, takzvanú posilňujúcu dávku vakcíny viac ako 2 500 ľudí. Kraj je v preočkovacej stratégii v ZSS hlavným koordinátorom a spolupracuje v nej s nemocnicami, poliklinikami, ambulantnými lekármi a výjazdovou očkovacou službou.

Kraj koordinuje podanie treťou dávkou proticovidovej vakcíny u zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS)  i prijímateľov sociálnych služieb od konca októbra. Všetkým záujemcom o preočkovanie je jednotne aplikovaná vakcína Pfizer/BioNTech. Aktuálne bolo ukončené preočkovanie v 57 zariadeniach naprieč celým krajom. Tretiu dávku v nich dostalo 2 567 ľudí.

Konkrétne v okrese Bardejov sa doteraz zrealizovalo preočkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu v siedmich zariadeniach, kde ju dostalo 250 osôb. Najbližšie je v tomto okrese naplánované preočkovanie v Sessile Bardejovské Kúpele, a to už  24. novembra.

V Humenskom okrese prebehla aplikácia tretej dávky v štyroch zariadeniach, kde sa preočkovalo 149 ľudí. Aktuálne prebieha preočkovanie v DSS V Jabloni, pričom 3. dávku vakcíny by tu malo dostať približne 60 ľudí.

Napreduje aj preočkovanie v zariadeniach sociálnych služieb v okrese Kežmarok. Preočkované je zariadenie vo Veľkej Lomnici, Žakovciach, Ľubici, Spišskej Starej Vsi a v Kežmarku, kde sa podala posilňujúca dávka 306 ľuďom. Najbližšie je naplánované očkovanie v Spišských Hanušovciach v zariadení Život, a to  koncom novembra.

V okrese Poprad je aktuálne preočkovaných šesť zariadení. Tretiu dávku vakcíny Pfizer/BioNTech v nich dostalo 283 ľudí. Už 29. novembra by sa malo zrealizovať preočkovanie v zariadení SeniorTatry Dolný Smokovec a Senior Park Poprad-Kvetnica.

Intenzívne sa preočkováva aj v ZSS v okrese Prešov. Doteraz sa tu aplikovala posilňujúca dávka spolu 773 záujemcom v šestnástich zariadeniach pre seniorov a zdravotne znevýhodnených odkázaných na pomoc druhých. Aktuálne sa pripravuje plán na preočkovanie v ďalších štyroch zariadeniach na území okresu.

V okrese Sabinov sa preočkovalo zariadenie v Brezovičke, Šarišských Dravciach i dva v Sabinove. Tretiu dávku vakcíny tu dostalo spolu 204 ľudí.

Preočkovanie majú za sebou dve zariadenia v okrese Snina a 48 v tých ľudí. Až 249 záujemcov v siedmich zariadeniach čaká na aplikáciu tretej dávky koncom novembra, prípadne začiatkom decembra. Týka sa to Denného stacionára v Stakčíne, DSS Nová Sedlica, ZOS Provital Stakčínska Roztoka, Domova pokojnej staroby Snina, CSS Dúbrava Snina, ako aj DSS Osadné a DSS Zátišie Snina.

Rozbehlo sa preočkovanie v Staroľubovnianskom okrese. Po aplikácii tretej dávky je už päť zariadení a spolu 191 ľudí. V Stropkovskom okrese je preočkované zariadenie Špecializovanom CSS Stropkov a 14 ľudí, vo svidníckom Atrium-e (57 ľudí), pričom Senior Dom Svida na podanie tretej dávky ešte čaká a zrealizované by malo byť koncom novembra (58 ľudí). Okres Vranov nad Topľou má aktuálne preočkované tri zariadenia a v tých 160 ľudí, najviac v CSS Ametyst, a to 131 ľudí. V Medzilaborskom okrese sú preočkované rovnako tri zariadenia a spolu 132 ľudí. Koncom novembra je naplánované podávanie tretej dávky v ŠZ Habura a začiatkom decembra v ŠZ Vitalis.

Zámerom Prešovského samosprávneho kraja je cielenou preočkovacou stratégiou stabilizovať po zdravotnej stránke situáciu v zariadeniach, ktoré poskytujú služby najzraniteľnejším skupinám - ťažko chorým, imobilným alebo seniorom. V najbližších týždňoch by sa pod jeho taktovkou malo v ZSS-kach zrealizovať preočkovanie posilňujúcou dávkou u ďalších približne 700 záujemcov.

***

V Prešove 24. novembra 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.11.2021 / Aktualizované: 24.11.2021 HoreTlačiť