Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zaočkovanosť klientov v domovoch je viac ako 50 percent

V niektorých zariadeniach je to až nad 90 percent

Tlačová správa

V zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja stúpajú počty zaočkovaných klientov i zamestnancov.

Aktuálne je prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 73 % prijímateľov sociálnej služby, druhou dávkou 54 %. U zamestnancov je očkovaných 58 % prvou dávkou a 50 % druhou dávkou. Vysokú mieru zaočkovanosti u klientov nad 90 percent evidujú v zariadeniach v Jabloni, Brezovičke, Sabinove či Ličartovciach.

Z celkového počtu 25 zariadení sociálnych služieb eviduje kraj už len jedno zariadenie, v ktorom neboli doposiaľ očkovaní jeho prijímatelia z dôvodu plynutia lehoty po evidovaných pozitívnych prípadoch. Zariadenie už však nahlásilo záujem o očkovanie cez stránku ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a momentálne čaká na pridelenie termínu výjazdovej očkovacej služby.

„V našich zariadeniach sociálnych služieb vidíme progres, percentá zaočkovaných neustále stúpajú, za čo treba poďakovať štatutárom i všetkým zamestnancom za odvahu i zodpovednosť, aj za to,  že neustále zdôvodňujú potrebnosť vakcinácie. Už rok bojujeme s pandémiou a jediným východiskom z tejto neľahkej situácie je očkovanie,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako dodal, vakcinácia chráni očkované osoby pred prenosom ochorenia a následnými komplikáciami, ale rovnako aj ich blízke osoby, na ktoré vďaka očkovaniu nemôžu ochorenie preniesť. „O to väčší a želanejší efekt má kolektívna imunita v našich zariadeniach sociálnych služieb , ktoré boli počas pandémie ešte donedávna ťažko skúšané. Dnes konštatujeme, že situácia v nich je vďaka výraznému napredovaniu v zaočkovaní  stabilizovaná, čo je veľmi dobrá správa,“  povedal predseda PSK. 

Prešovská župa aktuálne eviduje dvoch pozitívnych prijímateľov sociálnych služieb po PCR teste, jedného pozitívneho prijímateľa po antigénovom teste a troch pozitívnych zamestnancov v troch ZSS. V krajských zariadeniach sociálnych služieb naďalej dodržiavajú prísne protiepidemické opatrenia, prijímatelia a zamestnanci používajú ochranné prostriedky, teda respirátory FFP2, rukavice, pri covidových prijímateľoch je režim prísnejší a vždy konzultovaný s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Očkovanie klientov v Senior Dom Svida vo Svidníku

***

V Prešove 8. apríla 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.04.2021 / Aktualizované: 16.04.2021 HoreTlačiť