Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajskí poslanci rozdelia dotácie do regiónov v hodnote 1,28 milióna eur

Uskutoční sa 27. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Tlačová správa

Krajských poslancov čaká ďalšie online rokovanie. Na programe majú 17 bodov, zaoberať sa budú najmä financiami, cykloturistickými trasami i rozdelením dotácií.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stretnú v pondelok 3. mája na v poradí 27. zasadnutí krajského zastupiteľstva. Rokovať budú online formou. Na programe majú 17 bodov zasadnutia.

Zaoberať sa budú záverečným účtom za rok 2020, úpravou rozpočtu, správou Výboru pre audit PSK za minulý rok i schválením úveru od Európskej investičnej banky. Financie by chcel kraj použiť na rekonštrukciu škôl, kultúrnych organizácií, sociálnych zariadení, ale tiež na opravu ciest, mostov či na projekt Poloniny trail.

Okrem toho poslanci rozdelia dotácie v Mikroprograme PSK, kde bolo alokovaných 1,28 milióna eur. Financie schvália pre projekty v troch programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby. Zároveň sa budú zaoberať zmenou zriaďovateľa SOŠ technickej v Rudňanoch a SOŠ služieb v Bystranoch ako organizačných zložiek Spojenej školy v Bijacovciach z Prešovského samosprávneho kraja na Košický samosprávny kraj.

Na programe je tiež schválenie návrhu projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na tento kalendárny rok v celkovom objeme 820-tisíc eur. Prešovská župa počíta s Koncepciou cyklistických destinácií v Prešovskom kraji v regiónoch Šariš a Levoča, takisto má v pláne zhodnotiť skutočný stav cyklotrás v okrese Bardejov a v oblasti Domaše. Tu chystá aj projektovú prípravu pre výstavbu cykloturistickej trasy okolo Domaše.

Krajská samospráva chce vyčlenené financie použiť aj na projektovú prípravu a majetko-právne vysporiadanie pre realizáciu ďalších úsekov EuroVelo11. Okrem toho chce urobiť aj cykloprepojenie medzi Vysokými Tatrami a Slovenským rajom, tiež začať s projektovou prípravou pre výstavbu cykloturistickej trasy pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra.

***

V Prešove 29. apríla 2021

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.04.2021 / Aktualizované: 30.04.2021 HoreTlačiť