Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj podporil projekty v regiónoch za 1,28 milióna eur

A to v programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby

Tlačová správa

Prvý tohtoročný balík peňazí do regiónov z krajských dotačných výziev dnes odklepli poslanci Prešovského samosprávneho kraja. Celkovo podporili 478 žiadostí v celkovej hodnote 1,28 milióna eur. A to v rámci Výzvy Mikroprogram PSK.

Krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom (3.5.) zasadnutí 1,28 milióna eur na projekty v regiónoch kraja. Dotácie vo Výzve Mikroprogram PSK rozdelili pre zámery v troch programoch, a to Šport, Kultúra a Sociálne služby.

„Tento program funguje aj vďaka poslancom a súhre toho, že sme pustili peniaze aj pre menšie projekty, či už sú to kultúrne, športové, sociálne alebo aj cirkevné. Celkovo sme podporili 478 projektov. Som presvedčený, že tieto dotácie naozaj pomôžu v určitom slova zmysle rozhýbať život v týchto oblastiach v jednotlivých okresoch, obciach a mestách. Som rád, že sme takúto formu podpory nezastavili a môžeme pomôcť aj v odľahlých častiach nášho kraja,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Najviac financií sa ušlo kultúre. Kraj podporil až 286 žiadostí v celkovej výške viac ako 719-tisíc eur. Dotačný balík žiadatelia využijú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych i sakrálnych pamiatok, takisto na ich opravu a údržbu. Ale tiež na nehmotné kultúrne dedičstvo, teda na usporiadanie kultúrnych podujatí, rovnako na podporu folklórnych súborov a skupín či na edičnú činnosť.

V programe Šport bolo úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473-tisíc eur. Podporené boli projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, ale aj ich opravu a údržbu či vybavenie hnuteľným majetkom. Financie využijú žiadatelia tiež na usporiadanie športových podujatí a na reprezentáciu kraja na športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, konaných na Slovensku.

Celkovo 29 zámerov dostalo zelenú v programe Sociálne služby. A to v celkovej výške viac ako 87-tisíc eur. Vďaka dotácií zrekonštruujú, zmodernizujú a opravia úspešní žiadatelia, teda neverejní poskytovatelia, zariadenia sociálnych služieb. A to vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom, nákupom materiálno-technického vybavenia či technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Do Výzvy Mikroprogram PSK bolo celkovo doručených 592 žiadostí, z toho nesplnilo kritéria výzvy 17 žiadostí a nebolo podporených 114 žiadateľov. Dohromady tak bolo podporených 478 projektov.

***

V Prešove 3. mája 2021

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.05.2021 / Aktualizované: 04.05.2021 HoreTlačiť