Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

MIRRI vyhlásilo výzvu vo výške 10 mil eur pre Poloniny trail

Odhadované náklady na celý projekt sú pritom 30 miliónov eur

Regionálny rozvoj

Rozvoju cykloturizmu v Národnom parku Poloniny pomôže 10 miliónov eur z novej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Výzva pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) je súčasťou európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou dobehnúť vyspelejšie regióny členských štátov Únie. Podpora z eurofondov bola nosnou témou štvrtkového (9.12.) stretnutia vicepremiérky a ministerky regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej s predsedom PSK Milanom Majerským.

Projekt Poloniny trail dostal zelenú. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu pre Prešovský samosprávny kraj vo výške 10 miliónov eur na projekt Poloniny trail v rámci iniciatívy Catching-up Regions III.

FOTO - vizualizácia cesta Starina

„Poloniny na samom severovýchode Slovenska sú národným parkom, ktorého úžasný potenciál sme doteraz nedokázali dostatočne využiť. Práve citlivý rozvoj cykloturistiky s ohľadom na ochranu prírody môže byť jedným z faktorov, ktorý pomôže rozbehnúť rozvoj regiónu, služieb a zamestnanosti. Sieť tunajších turistických trás plánuje Prešovský kraj rozšíriť až na dĺžku 86 kilometrov. Slúžiť by mali pešej, cyklistickej ale i jazdeckej turistike a ich súčasťou majú byť aj miesta na pozorovania vtákov a divej zveri či na stanovanie,“ vyhlásila po stretnutí s prešovským županom vicepremiérka Veronika Remišová.

Prešovský samosprávny kraj peniaze z eurofondov využije na projekt Poloniny trail, ktorý má priniesť viacúčelovú turistickú trasu prepojenú na už existujúce trasy pre cyklistov. „Projekt Poloniny trail sa naozaj hýbe veľkými krokmi dopredu, čo ma veľmi teší. Na oživenie Polonín sme vynaložili už nemalé úsilie, len za posledný rok sme absolvovali viac než 50 stretnutí a viacero terénnych výjazdov. Hľadali sme čo najohľaduplnejšie riešenia trasovania cyklotrás, ktoré sa najmenej dotknú vlastníkov pozemkov či vzácnych biotopov. Som presvedčený, že aj vďaka podpore ministerstva investícií sa nám podarí zatraktívniť Národný park Poloniny, ktorý si zaslúži pozornosť pre svoju jedinečnosť nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ uviedol prešovský župan Milan Majerský.

Financie z výzvy sa použijú na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu cykloturistických trás. Konkrétne ide o tri úseky turistického chodníka Poloniny trail: Snina – Stakčín, Ulič - Uličské Krivé a Starina - Ruské. Európske zdroje môže kraj získať tiež na doplnkovú infraštruktúru cyklistického turizmu, ako sú chránené parkoviská a stojany pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, ale aj hygienické zariadenia a ďalšie. Z výzvy sa zároveň dajú podporiť projekty propagujúce cyklistickú dopravu, napríklad webové portály či mobilné aplikácie.

Celková predpokladaná dĺžka navrhovaného okruhu je 86 kilometrov, pričom odhadované kumulatívne náklady na jeho dokončenie presahujú sumu 30 miliónov eur. Navrhovaný okruh sa skladá z úsekov, ktoré sčasti vychádzajú z existujúcich turistických chodníkov a trás. Niektoré z týchto častí sú už teraz v relatívne dobrom stave, zatiaľ čo ďalšie si vyžadujú väčšie či menšie intervencie a iné musia byť vybudované úplne „od nuly“.

Aktuálne má PSK naprojektovaných prvých 29 kilometrov, ktoré chce vybudovať do roku 2023 a financovať z aktuálnej výzvy. Zvyšných 56 kilometrov momentálne kraj analyzuje z hľadiska optimálneho trasovania a vybudovať ich chce do roku 2026.

NP Poloniny sa rozprestiera v najvýchodnejšej časti Slovenska. Susedí s národnými parkmi v Poľsku a na Ukrajine a jeho súčasťou sú aj viaceré vzácne pralesy. Žije a rastie tu množstvo chránených druhov, pričom viaceré iba na území Polonín. V roku 1993 park zaradila organizácia UNESCO do siete medzinárodných biosférických rezervácií. V júni 2007 zapísali do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO jeho pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch spolu s Vihorlatským pralesom vo Vihorlatských vrchoch a s pralesmi na Ukrajine. Napríklad prales Stužica je najväčším komplexom bukového pralesa na Slovensku a v pralese Havešová rastú najvyššie buky na svete. Súčasťou územia národného parku je tiež Park tmavej oblohy Poloniny a návštevníci môžu obdivovať aj niekoľko historických drevených kostolov.

Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions (CURI) je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov únie. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou od roku 2015 a ako prvé sa do nej zapojili viaceré regióny Poľska a Rumunska. Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Novo vyhlásená výzva je zverejnená na webe ministerstva pôdohospodárstva

***

V Prešove 13. decembra 2021

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.12.2021 / Aktualizované: 27.12.2021 HoreTlačiť