Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK úspešný v programe cezhraničnej spolupráce ENI

Na území kraja sa zrealizuje päť projektov za 2,4 milióny eur

Tlačová správa

Rekonštrukcie ciest, cyklistické trasy v Poloninách i svetelné znečistenie, spojenie predkov či vybudovanie archeoparku – to všetko sú úspešné projekty, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období v Prešovskom kraji. A to s podporou európskych zdrojov v rámci cezhraničnej spolupráce. Na slovenskej strane sa dohromady preinvestuje takmer 2,4 milióny eur, z toho krajskej samospráve a jej organizáciám  sa ujde 1,8 milióna eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bol úspešný v tretej výzve cezhraničnej spolupráce ENI medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (HUSKROUA). Z tridsiatich schválených projektov sa na území kraja bude realizovať päť zámerov v celkovej hodnote takmer štyri milióny eur. Z tejto sumy budú partneri z PSK financovaní sumou takmer 2,4 milióny eur. Dobrou správou je, že organizácie krajskej samosprávy boli podporené až v troch projektoch.

„Teším sa kvalitným projektovým zámerom, ktoré boli schválené v rámci cezhraničnej spolupráce a prinesú aj reálne benefity pre obyvateľov kraja. Zelenú dostali najmä projekty na severovýchode nášho kraja, na ktorý sa často zabúda. Verím, že s podporou európskych zdrojov sa nám podarí zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov tohto regiónu, ale rovnako to priláka aj turistov. Konkrétne projekty krajskej samosprávy, na ktoré sme získali  1,8 milióna eur, smerujeme do ciest, cyklistických trás i zlepšovania kvality životného prostredia,“  uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Najúspešnejším je projekt PREZAK 2 - Modernizácia cestného prepojenia medzi PSK a Ukrajinským transkarpatským regiónom – 2. fáza, ktorého hlavným partnerom je Správa a údržba ciest (SÚC) PSK. Ide o pokračovanie rekonštrukcie ciest v rámci projektu z prvej výzvy ENI – PREZAK. Na slovenskej strane sa zrekonštruuje cesta druhej triedy v dĺžke 3,318 km v úseku medzi priecestím Topoľa – Kolbasov a križovatkou Kolbasov - Ruský Potok, ktorá je súčasťou cesty prvej triedy smerujúcej k hraničnému priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj. Na ukrajinskej strane sa zrekonštruuje cesta H13 v dĺžke 1,8 km, ktorá vedie z Uble - Malyj Bereznyj - Dubrynychi - Perechin - Užhorod. Na tento projekt bolo celkovo schválených viac ako 1,248 milióna eur z prostriedkov ENI. Na rekonštrukciu ciest na slovenskej strane sa z toho použije viac ako 806-tisíc eur.

Ďalšou úspešnou organizáciou PSK je Vihorlatská hvezdáreň s projektom Karpatská hviezdna cesta. V spolupráci s partnermi z Ukrajiny a Maďarska sa s projektom zamerajú na problém svetelného znečistenia, ktoré je ľahko odstrániteľné v porovnaní s ostatnými druhmi znečistenia životného prostredia. Cieľom je zvýšiť povedomie o probléme svetelného znečistenia medzi verejnými a kultúrnymi inštitúciami, obcami, študentmi a verejnosťo

Geograficky je projekt zameraný na tri národné parky a ich okolie, na Slovensku ide konkrétne o Národný park Poloniny. Z prostriedkov ENI je na realizáciu vyčlenených viac ako 601-tisíc eur, pre Vihorlatskú hvezdáreň z toho pôjde viac ako 270-tisíc eur.

Tretím úspešným projektom je Zvyšovanie dostupnosti a mobility v cezhraničnom regióne Slovensko – Ukrajina, kde bude hlavným partnerom a koordinátorom projektu Úrad PSK. Projekt sa zameriava na dve trasy: Poloniny trail a Užansky trail, dve samostatné cyklistické trasy v susediacich regiónoch. Hlavný partner – Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s obcami Ulič a Stakčín a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik vybudujú na slovenskej strane časť plánovaného cyklistického okruhu v Poloninách – Poloniny Trail. Vybudovaných bude 4,6 km cyklotrás a päť prvkov drobnej infraštruktúry.  Schválený príspevok z prostriedkov ENI na tento projekt je viac ako 1,03 milióna eur. Z toho pre partnerov z PSK viac ako 728-tisíc eur

V Prešovskom kraji boli z cezhraničnej výzvy podporené ďalšie dve žiadosti v hodnote 586-tisíc eur. Jedným z nich je projekt obce Liptovská Teplička - Cesta predkov.  V spolupráci s ukrajinskou obcou Velkyj Bereznyj a Slovensko-maďarským bilingválnym gymnáziom v Maďarsku plánuje obec cez projekt spojiť „stratené“ rodiny, ktoré migrovali v tomto území prostredníctvom ich potomkov. Príspevok ENI pre tento projekt predstavuje sumu vyše 580-tisíc eur, pre obec Liptovská Teplička takmer 215-tisíc eur.

Úspešný bol aj projekt Spoločná kultúra v minulosti a dnes, kde hlavným partnerom je mesto Veľký Šariš. Projekt sa zameriava na spoločné historické dedičstvo s obcou Rakoshyno na Ukrajine prepojenou postavou Františka Rákocziho II. Cieľom je priblížiť návštevníkom život strednej triedy, zemepánov a remeselníkov tej doby, predstaviť ich spoločné korene, kultúru a zvyky prostredníctvom aktivít zameraných na umenie, remeslá a folklór. Jednou z plánovaných aktivít je otvorenie relaxačnej zóny spolu s Archeoparkom vo Veľkom Šariši a organizácia folklórneho festivalu a stredovekého trhu. Celkovo bolo na projekt schválených viac ako 523-tisíc eur, z toho bude mesto Veľký Šariš podporené čiastkou 372-tisíc eur.

Nástroj európskeho susedstva (ENI), slúži na zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťami s oprávnenými územiami členských štátov EÚ. V tretej výzve bolo celkovo zaslaných 119 projektov, z toho schválených na financovanie 30.

***

V Prešove 18. januára 2021

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.01.2021 / Aktualizované: 24.01.2021 HoreTlačiť