Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK už má Plán udržateľnej mobility

Strategický dokument má ambíciu zlepšiť dopravu v kraji

Tlačová správa

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja je už hotový. Dokument navrhuje konkrétne návrhy zlepšení v doprave v celom kraji.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má vypracovaný strategický dokument pre oblasť dopravy, Plán udržateľnej mobility PSK. Na decembrovom zastupiteľstve ho schválili krajskí poslanci.

Plán udržateľnej mobility (PUM) PSK je komplexný dokument, ktorého hlavným zámerom je riešenie dopravy v kraji na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni, a to na ďalších 30 rokov.

Dokument zlepšuje prehľad o dopravnej situácii v kraji, ponúka analýzu problémových, najslabších i strategických miest v doprave. Na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje potreby kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050.

„Plán udržateľnej mobility PSK je veľmi dôležitý dokument, a to najmä z hľadiska čerpania eurofondov. Aj keď ide o živý dokument, ktorý sa bude ešte časom dopĺňať a aktualizovať, som rád, že ho poslanci prijali. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto dokumentu, ktorému predchádzala dôkladná analýza, sa nám podarí zlepšiť dopravnú situáciu v celom kraji,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Dokument kladie dôraz na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov. Cieľom je zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu, ktorá rešpektuje základné princípy udržateľnej mobility.

PUM sa skladá zo siedmich častí, konkrétne obsahuje zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie, analýzy, návrhovú časť, strategické enviromentálne hodnotenie (SEA), plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility.

V takmer 200-stranovej návrhovej časti sa dokument zaoberá nutne realizovateľnými opatreniami a projektmi v kraji. Konkrétne sa venuje diaľniciam a rýchlostným cestám, cestám I., II. a III. triedy, ich rekonštrukciám, obchvatom a preložkám. Takisto navrhuje organizáciu mestskej hromadnej dopravy a autobusovej dopravy v kraji, tiež počíta s integrovaným dopravným systémom. Rieši aj otázky záchytných parkovísk, cyklistiky a pešej dopravy. Okrem toho sa zaoberá inteligentnými dopravnými systémami.

Strategický dokument v oblasti dopravy vypracovala česká firma NDCON za 18 mesiacov. Spoločnosť zberala potrebné údaje o celom dopravnom systéme na území kraja, vrátane diaľnic, ciest I. triedy a železníc od júla 2018. Celkové náklady predstavovali 408-tisíc eur. Z toho 95 percent bolo financovaných z prostriedkov IROP, pričom PSK sa spolupodieľal piatimi percentami. 

***

V Prešove dňa 29. decembra 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 29.12.2020 / Aktualizované: 29.12.2020 HoreTlačiť