Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nadácia PSK pred Vianocami podporila 53 rodín z kraja

Ďalším rodinám v núdzi pomohla aj nefinančnými darmi

Tlačová správa

Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila ďalšie finančné prostriedky, a to vo výške spolu takmer 30-tisíc eur. Pred Vianocami podporila spolu 53 rodín v hmotnej núdzi.

Nadácia PSK pre podporu rodiny v tomto roku prerozdeľovala finančné prostriedky už po štvrtýkrát. Kvôli pandémii koronavírusu zasadla Správna rada nadácie tentoraz formou per rollam. Celkovo 53 žiadateľom rozdelila 29 800 eur.

Z toho 20-tisíc eur šlo pre 29 rodín z mesta Humenné poškodených prívalovými povodňami. Zvyšná suma 9800 eur sa rozdelila medzi 24 rodín z Prešovského kraja. Podporených bolo deväť rodín z okresu Prešov, tri rodiny z okresu Kežmarok, šesť z okresu Poprad, taktiež dve z okresu Sabinov, ako aj po jednej rodine z okresov Medzilaborce, Svidník, Snina a Vranov nad Topľou.

Väčšina finančných prostriedkov je určených na rehabilitačné pobyty pre deti, na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú strava, ošatenie či bývanie. Žiadatelia sa na nadáciu obrátili aj s požiadavkami o peňažnú pomoc na novú garážovú bránu, vodovodnú šachta, prípojku na vodu či pračku, ďalej na prerábku kúpeľne, rekonštrukciu bytu alebo strechy. 

Nadácia PSK podporila aj rodinu s dieťaťom s mnohými zdravotnými problémami, ktorej poskytla finančné prostriedky na nákup novej biolampy. Najnižšia pridelená suma predstavovala 200 eur, najvyššia 600 eur.

„Som rád, že sme takto pred Vianocami mohli znovu prerozdeliť finančné prostriedky medzi tie rodiny v našom kraji, ktoré zápasia s problémami rôzneho charakteru a sú odkázané na pomoc iných. Dúfam, že im naša peňažná výpomoc, ktorú tvoria aj finančné dary od sponzorov a donorov nadácie, pomôže aspoň čiastočne zmierniť ich neľahkú situáciu. Rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, je v Prešovskom kraji mnoho a my sme pripravení podať im pomocnú ruku,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nadácia prešovskej župy pomáha v čase blížiacich sa vianočných sviatkov aj nefinančne. Sedem člennú rodinu z Prešova, ktorej vyhorel byt, podporila zánovným notebookom. Ten nadácia získala od jedného zo svojich sponzorov.

Druhý notebook sa rozhodla odovzdať rodine s piatimi deťmi z okresu Snina, aby sa a im v čase pandémiu koronavírusu uľahčil prístup k vzdelaniu. Notebook sa zakúpil vďaka finančným prostriedkom, ktoré sa vyzbierali v rámci internej vianočnej zbierky, prebiehajúcej v decembri  na Úrade PSK. Ten sa v týchto dňoch zapája aj do vianočnej burzy pomoci.  Výťažok z burzy je rovnako určený na podporu rodín a jednotlivcov v Prešovskom kraji, ktorí sú v zložitej životnej situácii.

Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila za necelé dva roky svojho pôsobenia vrátane poslednej pomoci viac ako 148-tisíc eur. Podporila rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej či existenciálnej núdzi. Žiadatelia o pomoc sa môžu na nadáciu obrátiť počas celého roka. Všetky potrebné informácie nájdu na webovom sídle nadácie.

***

V Prešove dňa 22. decembra 2020

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 22.12.2020 / Aktualizované: 22.12.2020 HoreTlačiť