Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozhodnite o víťazných projektoch Participatívneho rozpočtu PSK

Kraj SMS hlasovanie spúšťa 1. apríla

Tlačová správa

Novinkou Prešovského samosprávneho kraja v rámci jeho grantovej schémy je Výzva Participatívny rozpočet. Prvýkrát umožňuje rozhodovať o rozdelení časti verejných zdrojov aj obyvateľom Prešovského kraja. V pilotnom ročníku výzvy smeruje do okresov na realizáciu menších komunitných projektov 130-tisíc eur. Výber tých úspešných je v rukách občanov. Rozhodujú o nich v  SMS hlasovaní, ktoré kraj spúšťa 1. apríla.

Odkaz na SMS hlasovanie Participatívny rozpočet od 1.4. do 15.4.2022

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku prvýkrát vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z tzv. Participatívneho rozpočtu, ktorá umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Zámerom výzvy je podporiť projekty  organizácií, združení či cirkví na území PSK, ktoré sú zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore. A taktiež na revitalizáciu týchto priestorov alebo ich komunitnú infraštruktúru.

V  prvom ročníku výzvy sa medzi víťazné projekty v rámci Prešovského samosprávneho kraja prerozdeľuje 130-tisíc eur. Výška dotácie na jednu žiadosť je pritom 10-tisíc eur a spolufinancovanie predstavuje 20% zo schválenej dotácie.

Teším sa, že aj v našom kraji využívame jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ktorý predstavuje nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a subjektami verejnej správy. Participatívny rozpočet posilňuje otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy tým, že priamo zapája obyvateľov kraja do rozhodovania, ako budú použité verejné zdroje.  Aktuálne je to 130-tisíc eur, ktoré sme vyčlenili na podporu všeobecne prospešných a verejnoprospešných projektov ako voľnočasové aktivity, kultúru, sociálnu oblasť či komunitnú infraštruktúru,“ vyjadril sa k spusteniu 1. ročníka Výzvy Participatívny rozpočet PSK jeho predseda Milan Majerský.

V rámci vyhlásenej výzvy zameranej na financovanie projektov podpory verejného života v regióne mali určené subjekty čas na predkladanie žiadostí o dotáciu do konca februára. Celkovo ich bolo doručených dvadsaťštyri, z ktorých sa schválilo dvadsať a tie boli vybrané do otvoreného SMS hlasovania obyvateľov Prešovského kraja.

Verejné hlasovanie za víťazné projekty výzvy je naplánované od piatka 1.apríla a potrvá do 15. apríla. Prebieha formou odoslania SMS správy s označením projektu v tvare PSKx na telefónne číslo 0902 025 502, a to v rámci každého okresu PSK samostatne. Z jedného mobilného telefónneho čísla je pritom možné hlasovať iba za jeden projekt.

Podporené v plnej výške požadovanej dotácie budú tie projekty, ktoré v rámci  jednotlivých okresov PSK získajú najvyšší počet hlasov. Každý zaslaný hlas bude automaticky zaradený do žrebovania o voľné vstupenky do vybraných kultúrnych organizácií patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Všetky podmienky k hlasovaniu a informácie o výzve sú zverejnené na webovom sídle  kraja www.vucpo.sk. v sekcii Poskytovanie dotácií/Grantová schéma 2022/Výzva Participatívny rozpočet 2022

Termín vyhlásenia výsledkov SMS hlasovania je stanovený na 25. .

***

V Prešove 30. marca 2022

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

ZOZNAM PROJEKTOV V HLASOVANÍ

PSK1: Druhá šanca Bardejov - Zriadenie mobilného kontaktu pre zvieratá

PSK2: Saleziáni don Bosca Bardejov- Výmena okien pastoračného centra

PSK3: Gréck. farnosť Humenné/Pod Sokolejom - Zariadenie pre pastoráciu rodín

PSK4: Rímsk. farnosť Kežmarok - Rekonštrukcia centra Stráne pod Tatrami

PSK5: SRRZ Spišská Stará Ves - Rekonštrukcia ihriska pri materskej škôlke

PSK6: Rímsk. farnosť Levoča - Ozvučenie pre baziliku na Mariánskej hore

PSK7: Gánovce/Neandertal - Open air minimúzeum travertínov (1. etapa)

PSK8: Vysoké Tatry - Nosičský dom - Rekonštrukcia priestorov nosičského múzea

PSK9: Etudy Média Art Kendice - Ozvučovací audio systém v divadle

PSK10: Prešovská gotika Prešov - Revitalizácia pamiatky Kalvária

PSK11: Rímsk. farnosť Kokošovce - Rekonštrukcia chodníka a vstupu do kostola

PSK12: Rímsk. farnosť sv. A. Gonzágu Podhorany - Rekonštrukcia svätyne kostola

PSK13: Nový film Prešov - Hradné kultúrne noci v regióne Šariša

PSK14: Trojlístok, n. o. Prešov - Ambulantné pracovisko poradenstva pre starších

PSK15: Gréck. cirkev, farnosť Milpoš - Oprava fasády na gréckokatolíckom chráme

PSK16: Hradisko Lipany - Vytvorenie edukačno-náučného chodníka

PSK17: Rímsk. farnosť Božieho milosrdenstva Snina - Rekonštrukcia priestorov farnosti

PSK18: Rímsk. farnosť sv. Anny, Turany n. Ondavou - Zateplenie fasády farskej budovy

PSK19: O.z. Mladý Svidníčan Svidník - Revitalizácia športového areálu

PSK20: O.z. 09414 Vranov n. Topľou - Revitalizácie Stankovskej ul. v Sečovskej Polianke

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 30.03.2022 / Aktualizované: 31.03.2022 HoreTlačiť