Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo poslanecké dotácie

Do regiónov pôjde 1,86 miliónov eur

Tlačová správa

Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválilo na svojom pondelkovom (9.5.) rokovaní poslanecké dotácie. Celkovo rozdelilo 1,86 miliónov eur v štyroch programoch – šport, kultúra, sociálne služby a rodinná samospráva.

FOTO - 37. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

„Aj vďaka poslaneckým dotáciám môžeme systematicky rozvíjať naše regióny, čo ma veľmi teší, pretože ide o adresnú pomoc, ktorá je medzi samosprávami a organizáciami veľmi obľúbená. Tento rok sme v rámci dotačného programu podporili aj rodinnú samosprávu, čím sme otvorili dvere pre ďalšie inštitúcie, ktoré môžu žiadať o podporu svojich nápadov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Do Výzvy poslancov PSK bolo doručených 607 žiadostí, z toho bolo podporených 530 žiadateľov. V programe šport získalo dotáciu 191 subjektov v celkovom objeme viac ako 713-tisíc eur. Financie sa použijú na oddychové zóny, nákup športového náradia, výstavbu,  modernizáciu a rekonštrukciu športových a detských ihrísk, útulňu, opravu šatní či vybavenie fitness centier.

V programe kultúra schválili krajskí poslanci 294 žiadostí v celkovej výške viac ako jeden milión eur. Dotačné financie budú využité na vybavenie a modernizáciu kultúrnych domov, vybavenie folklórnych súborov, rekonštrukciu chrámov, usporiadanie podujatí a festivalov, ale i reštaurátorsky výskum a opravu pódií.

Spolu 26 podporených žiadostí bolo v programe sociálne služby. A to vo výške takmer 84-tisíc eur. Z financií sa zakúpia elektrické polohovateľné postele a masážne kreslá, vybavia sa sušiarne, vytvorí sa kuchynka pre klientov sociálnych služieb, opraví sa fasáda denného stacionára i bleskozvod a hlavný rozvádzač klubu pre seniorov.

V programe rodinná samospráva, ktorý bol tohtoročnou novinkou, podporili poslanci 19 žiadateľov, medzi ktorých rozdelili takmer 55-tisíc eur. Finančné prostriedky sa využijú na rôzne rodinné podujatia, vybavenie klubovne a čajovne, stavebné úpravy priestorov pre komunity, vykurovanie či rekonštrukciu oddychovej zóny pre rodiny s deťmi a seniorov.

Výzva poslancov PSK je len jednou zo štyroch grantových schém kraja. Samospráva poskytuje dotácie aj v rámci Výzvy predsedu PSK, pri ktorej sa v tomto roku rozdelí 500-tisíc eur. Rekordne vysoká suma 3,7 miliónov eur je určená  na Výzvu pre región, o ktorej bude rozhodovať zastupiteľstvo na najbližšom júnovom rokovaní. Tohtoročnou novinkou je Výzva participatívny rozpočet s alokáciou 130-tisíc eur, o ktorej rozhodla verejnosť v apríli.

***

V Prešove 9. mája 2022

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť