Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prímestskú autobusovú dopravu na východe bude riadiť dispečing

Samosprávne kraje na východe Slovenska zavádzajú novinku v doprave – centrálny dispečing a informačný systém IDS Východ. Prvá etapa systému, ktorý umožní zavádzanie garantovaných prestupov a informačných tabúľ na zastávkach, bude spustená v januári 2024.

Foto: Centrálny dispečing

V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska čoskoro začne prevádzka Centrálneho dispečingu a Informačného systému IDS Východ. Prvá etapa bude spustená už v januári, pričom sa bude týkať zmluvných dopravcov Košického samosprávneho kraja (KSK) – eurobus a ARRIVA Michalovce. V druhej etape budú v priebehu roka 2024 do systému zapojení ostatní autobusoví dopravcovia v rámci IDS Východ, čo súvisí s postupným ukončením procesu verejného obstarávania služieb prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).

Centrálny dispečing umožní napríklad postupné zavádzanie tzv. garantovaných prestupov. Tie zaistia, aby nadväzné spoje na seba v prípade meškaní čakali.

Foto: centrálny dispečing

„V premávke autobusových spojov denne nastávajú rôzne mimoriadnosti, ktoré môžu ovplyvniť plynulosť dopravy a spôsobiť meškania. Pre tieto prípady vznikol centrálny dispečing, ktorý monitoruje pohyb vozidiel v reálnom čase, čo umožňuje okamžitú reakciu na nečakané udalosti. Ak jeden spoj mešká, dispečer dá vodičovi nadväzného spoja pokyn, aby čakal. Zavedením centrálneho dispečingu zvýšime spoľahlivosť autobusovej dopravy. Verím, že túto novinku cestujúci ocenia a dajú prednosť verejnej doprave,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Softvér na prevádzku centrálneho dispečingu bol dodaný v auguste 2023. V septembri prebehli testovacie a overovacie aktivity na skúšobných dopravných údajoch s cieľom odstránenia chýb. Po úspešnom ukončení testovania začala pilotná prevádzka systému na reálnych údajoch zmluvných dopravcov KSK, v rámci ktorej boli simulované riešenia vzniknutých dopravných situácií s cieľom zabezpečenia plynulosti a bezproblémového fungovania.

Foto: centrálny dispečing

Súčasťou projektu je Informačný systém IDS Východ, v rámci ktorého sa na dvoch pilotných elektronických informačných tabuliach, inštalovaných v obciach Ľubotín (v PSK) a Slanec (v KSK) overovali zobrazované informácie o odchodoch autobusov v reálnom čase.

„Neustále pracujeme na zlepšovaní komfortu cestovania v prímestskej autobusovej doprave. A jednou z našich priorít bolo aj zavedenie Informačného systému IDS Východ, vďaka ktorému sa k cestujúcim dostanú včas aktuálne informácie o polohách spojov či upozornenia na meškanie. A to prostredníctvom elektronických informačných tabúľ, hlásičov, vyhľadávačov spojení či mobilnej aplikácie, ktoré budú postupne v najbližších rokoch zavádzané do praxe. Verím, že takéto vylepšenia nielen zvýšia spokojnosť súčasných cestujúcich, ale prilákajú do autobusov aj tých nových,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom štrukturálnych fondov (IROP) a spolufinancovaný z rozpočtov PSK a KSK. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške viac ako 169-tisíc eur, z toho príspevok z fondov EÚ vyše 152-tisíc eur a príspevok samosprávnych krajov na spolufinancovanie predstavuje sumu takmer 17-tisíc eur.

***

V Prešove 30. novembra 2023

IDS Východ

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 29.11.2023 / Aktualizované: 29.11.2023 HoreTlačiť