Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Udržateľná doprava v Tatrách o krok bližšie k svojmu zavedeniu

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil súbor opatrení pre dosiahnutie integrovanej dopravy vo Vysokých Tatrách.  Vypracoval návrh Plánu udržateľnej mobility, ktorý sa zaoberá dopravou na slovenskej časti Tatier, vrátane medzinárodných prepojení. Krajská samospráva s poľským partnerom v Zakopanom podala tiež nový cezhraničný projekt za vyše 483-tisíc eur. Plánuje sa v ňom zamerať na dopravnú dostupnosť služieb cestovného ruchu a parkovaciu politiku v tejto oblasti.

Mapa: Plán udržateľnej mobility Tatry

Snahou prešovskej krajskej samosprávy je dosiahnuť ekologicky udržateľnú dopravu pod Tatrami vrátane postupného vybudovania integrovaného dopravného systému. Pripravila Plán udržateľnej mobility a nedávno v tejto súvislosti podala s poľským partnerom Powiatom tatrzańskim so sídlom v Zakopanom spoločný cezhraničný projekt Dve krajiny – jedny Tatry. Jeho predpokladané náklady sú viac ako 483-tisíc eur, kde povinný príspevok EÚ a štátu predstavuje vyše 444-tisíc eur a 8 % spolufinancovanie z rozpočtu oboch partnerov takmer 39-tisíc eur.

Na tejto téme naozaj intenzívne pracujeme, pretože doprava v Tatrách potrebuje dobré, kvalitné a dlhodobé  riešenia.  Realizujeme tu veľký cestný projekt, tzv. Cestu slobody a z nových štrukturálnych fondov chceme získať niekoľko desiatok miliónov eur na ďalšie dopravné zámery.  V priebehu posledných 12 mesiacov sme v rámci nášho plánu udržateľnej mobility pripravili viacero konkrétnych opatrení. Aj najnovší projekt by mal riešiť dostupnosť služieb cestovného ruchu integrovanou, trvalo udržateľnou dopravou na tomto cezhraničnom území. A čo je dôležité, s dôrazom na ekológiu a  nutnosť riešenia kriticky vysokého nárastu individuálnej automobilovej dopravy v Tatrách,“ priblížil najnovší projektový zámer podpredseda PSK Štefan Bieľak.

Foto: Rekonštrukcia Cesty slobody v Tatrách

Projekt Dve krajiny – jedny Tatry bol podaný v rámci aktuálnej výzvy Programu Interreg 2021-2027 a jeho výstupom má byť komplexná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá ponúkne reálne riešenia pre dopravu v Tatrách. Prioritne sa zameria na posúdenie posilnenia podielu verejnej osobnej dopravy s ťažiskom na železničnú dopravu v celom regióne Tatier, či riešenie tunajšej parkovacej politiky. Napríklad konkrétne aj v podobe parkovacích domov. Prinesie tiež vytvorenie regulačnej politiky pre vstup osobných áut do územia s cieľom minimalizovať individuálnu automobilovú dopravu.

Foto: Plán udržateľnej mobility Tatry

Štúdia bytostne súvisí s Plánom udržateľnej mobility regiónu Vysokých Tatier, pričom jej vypracovanie  je požiadavkou Ministerstva životného prostredia a rezortu dopravy, ako aj orgánov ochrany prírody, Železníc SR a ďalších zaangažovaných subjektov.  

Ambíciou Prešovského samosprávneho kraja v najbližších rokoch je pod Tatrami postupne vybudovať ekologicky udržateľnú a inteligentnú verejnú dopravu. A to okrem iného aj s dôrazom na  upokojenie cestnej dopravy v prospech tej nemotorovej či zavedenie pozitívne pôsobiacej regulačnej politiky pre individuálnu dopravu.

***

V Prešove 12. októbra 2023

Oddelenie komunikácie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 12.10.2023 / Aktualizované: 13.10.2023 HoreTlačiť