Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vo Vranove vznikne nové kultúrne centrum pre knižnicu a osvetu

Dlhoočakávaná prestavba budov vo Vranove nad Topľou pre multifunkčný komplex kultúry začala. Sídliť v nej budú župná knižnica a osveta. Ich zriaďovateľ a zároveň investor Prešovský samosprávny kraj (PSK) do modernizácie existujúcich objektov investuje z vlastných zdrojov 7,4 milióna  eur. Nové sídlo kultúry by nový šat malo dostať do dvoch rokov.

Foto: Vizualizácia budúceho kultúrneho centra

Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou budú sídliť v spoločných priestoroch. A to v modernom multifunkčnom komplexe. Ten vznikne rozsiahlou rekonštrukciou jestvujúcich budov na vranovskom Sídlisku 1. mája. Prešovská župa, ktorá projekt financuje, tu počíta aj s nadstavbou či dostavbou objektov a tiež s komplexnou úpravou exteriéru aj interiéru. Stavebné práce sú rozpočtované na takmer 7,4 mil. eur. Zhotovovať ich bude vranovská firma Betpres.

Foto: poklepanie základného kameňa stavby

O tomto projekte hovoríme už dlho a knižnica s osvetou naň dlho čakajú. A ja som rád, že dnes konečne meníme sen v realitu a púšťame sa do jeho realizácie. Nebude to jednoduché, ide o finančne náročnú stavbu, ktorá je ďalšou z významných investičných akcií v kultúre za ostatné roky. Budú to ale dobre investované peniaze, lebo kultúra vo vranovskom regióne si to zaslúži. Vybudujme tu moderný, zaujímavý, inovatívny, bezbariérový komplex prístupný pre všetkých, ktorý bude podporovať kultúrny a vzdelanostný rozvoj regiónu. Bude to komunitné miesto, kde to bude žiť umením a literatúrou, možno povedať tretie miesto po rodine, a zamestnaní resp. škole, kde budú ľudia tráviť čas,“ priblížil počas odovzdania staveniska do rekonštrukcie vo štvrtok 7. septembra predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Podpísanie protokolu o prevzatí stavby

Stavba na vranovskom sídlisku, ktorá dostane nový vzhľad, bola do užívania odovzdaná ešte v roku 1986. Aktuálny projekt jej rekonštrukcie z dielne architekta Petra Marcinka (z architektonického ateliéru Archima Prešov) počíta s prestavbou objektov, ako aj s nadstavbou a dostavbou. Realizovať sa tu budú aj dispozičné zmeny, ktoré zahŕňajú tiež využitie jestvujúcich podzemných priestorov. Architektonický návrh pritom vychádza zo synergie rôznych aktivít a nenarúša terajší charakter budovy.

Kompletnou výmenou v objektoch prejdú rozvody elektriky, vody, kanalizácie, vzduchotechniky a meniť sa bude aj spôsob vykurovania. Dôjde k úprave fasády, ktorá bude z veľkej časti presklená, a strechy, pričom sa vytvoria i tzv. extenzívne zelené plochy. Nahradia sa výplne otvorov a vzniknú tu tiež pochôdzne terasy.

Foto_ Základný kameň stavby

Projekt počíta aj s parkovacími plochami, zeleňou a oddychovou časťou, chodníkmi a bezbariérovým prístupom či lávkou nad potokom pre peších.  V interiéri vzniknú okrem oddelení literatúry aj zóny na skupinové sedenia, obývačka pre mládež, miestnosti pre zrakovo znevýhodnených, imobilných či pre 3D tlač a marketspace. Výnimkou nebudú ani moderné audiovizuálne prostriedky. A napokon nové centrum bude disponovať i vlastnou výstavnou sieňou a multifunkčnou sálou, ktoré napríklad v aktuálnych priestoroch knižnice absentujú.

 „Takmer 37 rokov fungujeme v prenajatých priestoroch Domu kultúry, ktoré však či už rozlohou aj dispozične nestačia pokrývať požiadavky a nároky našich čitateľov a návštevníkov mesta. Nemáme tu skladové možnosti, čitáreň ani študovňu a chýba nám aj zasadacia miestnosť. Všetky podujatia realizujeme vo výpožičných priestoroch, čo značne obmedzuje nás i užívateľov.  Do nových priestorov sa usilujeme dostať už vyše 10 rokov práve preto, aby sme skvalitnili naše služby. Nové sídlo to všetko zmení,  bude multifunkčným komplexom pre každú vekovú kategóriu od najmenších po seniorov a ponúkne im všetko pod jednou strechou a navyše v kvalitných a atraktívnych priestoroch,“ podotkla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danka Molčanová.

Foto: Vizualizácia projektu

Rekonštrukčné práce na objektoch by mali prebiehať 24  mesiacov. Nasledovať bude ďalšia fáza zameraná na dovybavenie interiéru budovy. Na tento účel plánuje knižnica využiť viaceré mimorozpočtové zdroje - Nórske fondy, Program IROP aj štátne zdroje, z ktorých už má schválené finančné prostriedky a zapojiť sa chce aj do výzvy Programu Interreg. Riaditeľka knižnice predpokladá, že si interiérové vybavenie stolovým a sedacím nábytkom, regálmi, ako i vybavenie multifunkčnej sály vyžiada investíciu v objeme 1,6 mil. eur.

„Osveta je súčasťou života vo vranovskom okrese už vyše 50 rokov. Aj táto budova vždy žila kultúrou a určite je potrebné to zachovávať aj v budúcnosti. Vznikne tu miesto, ktoré prinesie poznanie, vzdelávanie, umenie i multiplexný zážitok. Ak dve organizácie, ktoré majú vyšší kultúrny zámer, budú spolupracovať, tak sa tu vytvorí nádherná synergia kultúry, a to bude naozaj silný zážitok pre náš región, doplnila riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová.

Foto: Objekt v súčanosti

Vranovská knižnica sa hrdí titulom Knižnica roka 2018 udeľovanej rezortom kultúry. Má bohatý knižničný fond, ktorý v prvom polroku 2023 disponoval takmer 76 700 knižničnými jednotkami. Inštitúcia za dané obdobie eviduje vyše 3 300 registrovaných používateľov a  svojich priestoroch privítala až takmer 30 200 návštevníkov. Od januára do júna aktuálneho roku zrealizovala približne 300 podujatí na podporu čítania. PSK jej akvizíciu nových kníh v tomto roku podporil sumou 4 500 eur.

Tunajšia osveta poskytuje metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti už 53 rokov. Venuje sa neprofesionálnym umelcom a kolektívom. Organizuje súťaže, prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, ako aj hudby, spevu, tanca folklóru, výtvarnej tvorby či fotografie. Reflektuje na potreby súčasnej doby a je otvorené inovatívnym trendom vzdelávania v kultúre.

***

V Prešove 7. septembra 2023

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.09.2023 / Aktualizované: 08.09.2023 HoreTlačiť