Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

180 miliónov eur na rozvoj Prešovského kraja

Na územný rozvoj Prešovského kraja pôjde takmer 180 mil. eur. Prerozdelili sa medzi prvých 85 projektových zámerov z rôznych oblastí. Umožnia napríklad vybudovať Talentcentrum, inteligentné autobusové zastávky, centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti či prístaviská na Domaši a podporia aj mestské jasle. O rozdelení finančných prostriedkov do územia rozhodla nedávno (6.10.) Rada partnerstva PSK, ktorej úlohou je zabezpečiť efektívne čerpanie eurofondov v novom programovom období.

Foto: Zasadnutie Rady partnerstva PSK

Zástupcovia štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako i ďalší kľúčoví socio-ekonomickí partneri zo subregiónov Spiša, Šariša a Zemplína, konkrétne podnikateľský, občiansky a akademický sektor, rozhodli o prerozdelení finančných prostriedkov na nové projekty v území. Presnejšie schválili zoznam 85 projektových zámerov v 29 oblastiach a medzi tie predbežne rozdelili takmer 180 mil. eur. Z toho 153 miliónov predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o prvý objem financií z celkovej sumy 250 mil. eur alokovanej pre Prešovský samosprávny kraj v novom programovom období v rámci Programu Slovensko.

Pomaly nabiehame na systém, ktorý funguje v Poľsku. To znamená, že o čerpaní eurofondov budú rozhodovať regionálne štruktúry, teda územie. Zo 16 % sa aktuálne dostávame na 19% eurofondov, ktoré má v kompetencii vyšší územný celok. Stále sme však ešte ďaleko od pomyselných 44 % poľských eurofondov.  Ideme však vpred, a to je skvelá správa aj pre náš Prešovský kraj a jeho obyvateľov. Pretože čím máme viac peňazí v regiónoch v rámci eurofondov, tým väčší i rýchlejší je ich rozvoj. A práve na tom sme vždy chceli stavať. Pripomínam, že sú to také projektové zámery, ktoré si vybrali ľudia z regiónov,“ poznamenal počas zasadnutia Rady partnerstva PSK jeho predseda Milan Majerský.

Foto. Ilustračné_Kežmarok

Prvé investície by tak mali smerovať do oblasti školstva  a konkrétne 14 projektových zámerov, do zdravotníctva, kde ide o tri projektové zámery, ako aj do sociálnych služieb (12 projektov) či  rozvoja dopravy (20 projektov), a napokon najviac do sféry cestovného suchu (35 projektov). Ďalšie zámery sú z oblasti odpadového hospodárstva, energetiky a zamerané na budovanie administratívnych kapacít Prešovského kraja.

Na rozvoj dopravnej obslužnosti v regióne Spiša a Šariša odsúhlasila Rada partnerstva PSK v I. etape zámery za takmer 55 mil. eur. Určené sú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, tie konkrétne zhltnú 24 mil. eur. Ďalších 20 mil. eur sa schválilo na rozvoj udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy. A to okrem iného na obstaranie ekologických autobusov pre prímestskú dopravu, multimodálne dopravné terminály či inteligentné autobusové zastávky.

Foto: ilustračné_rekonštrukcia ciest pod Tatrami

„Cyklodoprava a cykloturizmus sa podporil alokáciou 11 miliónov eur, predovšetkým ide o dobudovanie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo11. V rámci cestovného ruchu sme však nasmerovali investície aj do rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva v okolí Domaše či  na území Polonín, a teda do regiónu Horného Zemplína. Chceme pozdvihnúť rekreačný potenciál našej vodnej nádrže vybudovaním prístavísk a domovského prístavu pre výletnú loď či plávajúcej promenády. Samozrejme, ďalšou našou prioritou v cyklistike a turizme sú jednoznačne Poloniny, kam pôjde 15 mil. eur, z toho 6 miliónov na vybudovanie časti viacúčelovej trasy Poloniny Trail,“ doplnil M. Majerský.

Foto: ilustračné_cyklistika v kraji_Veľký Šariš

V sociálnej sfére sa financie vyčlenili na podporu mestských jaslí, dobudovanie a opravu dvoch domovov sociálnych služieb a piatich zariadení krízového bývania, a to v objeme 11 mil. eur. V rámci školstva sú zacielené na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na stredných školách a na rozvoj odbornej prípravy i celoživotného vzdelávania. Podporí sa pritom až 12 stredných odborných škôl na území PSK za 36 mil. eur. Výsledkom má byť napríklad Talentcentrum či Centrum simulačnej medicíny.

A napokon jednou z významne podporených oblastí je aj zdravotníctvo, kde je zámerom vybudovať na území kraja tri nové centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, pričom pôjde o projekty za 4 mil. eur.

Celková alokovaná čiastka finančných zdrojov pre rozvoj Prešovského kraja je rozdelená na viacero etáp. Naďalej tak v území ostáva ďalších takmer 100 miliónov eur, o ktorých bude znova rozhodovať región, a to ešte v tomto roku.  Príležitosť uchádzať sa o financie z európskych zdrojov tak dostanú ďalšie projektové zámery.

***

V Prešove 16. októbra 2023

Oddelenie komunikácie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.10.2023 / Aktualizované: 17.10.2023 HoreTlačiť