Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK sa v novom projekte zameria na prevenciu bleskových povodní

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do medzinárodného projektu  zameraného na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Mal by priniesť návrh integrovaného riešenia opakujúcich sa povodňových stavov. Ide o projektový zámer, ktorý sa realizuje na Slovensku aj v európskych krajinách, pričom jeho alokácia pre PSK je vo výške viac ako 346-tisíc eur.  

Ambíciu spolupodieľať sa na prevencii a predpovedaní bleskových povodní má aj prešovská župa. Reaguje tým na opakujúce sa povodňové stavy na svojom území, ktoré sú výsledkom  pretrvávajúcich nedostatkov v predpovedaní povodňových rizík. Projektom LIFE22-CCA-SK-FLOPRES (skrátene Flopres) chce napomôcť rizikovým oblastiam a ich obyvateľom vystaveným prívalovým povodniam. Realizuje sa v rámci grantového programu LIFE, ktorý je nástrojom Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

„Projekt vítame, pretože posledné roky nám ukazujú, že problematikou opakujúcich sa povodňových stavov na našom území je nutné sa zaoberať a riešiť ju. Flopres sa zameriava  jednak na prevenciu, ale aj na predpovedanie bleskových povodní, a  to prostredníctvom sledovania rizikových oblastí, takže bude pracovať s presnými dátami. Naším zámerom je posilniť odolnosť obcí voči prírodným katastrofám, ako sú povodne a prívalové dažde, ktoré sužujú aj naše obce a mestá.  V tomto projekte zohrá preto určite kľúčovú úlohu nielen spolupráca s našimi partnermi a odborníkmi, ale tiež súčinnosť s miestnymi, štátnymi a súkromnými subjektmi. A v neposlednom rade bude dôležité aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o šetrnom prístupe k prírode,“ priblížil projekt Flopres predseda PSK Milan Majerský.

Flopres bude postavený na monitorovaní údajov prostredníctvom senzorov osadených v rizikových oblastiach Prešovského samosprávneho kraja. Získané dáta sa následne spracujú a využijú pri prevencii a predpovedaní bleskových povodní. Jeho finálnym výstupom má byť následne inovatívne, integrované riešenie na podporu modelovania záplav a predpovedania včasného varovania pred povodňovými stavmi.

Prínos tohto riešenia sa predpokladá najmä pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, prípravy plánov a stratégii na prispôsobenie sa zmeny klímy. Prinesie tiež benefity pre správcov povodí a lesov, ale i pre štátne vodohospodárske podniky, samosprávy či poľnohospodárov.

Doba realizácie projektu je tri roky s predpokladaným ukončením v auguste 2026. Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť Esprit z Banskej Štiavnice. Partnermi na slovenskej strane sú  okrem Prešovského samosprávneho kraja aj Gospace Labs z Bratislavy a na poľskej Meteo Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z Warszawy a  Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Krakowa. Medzi pozorovateľov projektu sa zaradili Malopoľský región, mestá Košice a Prešov a Inovačné centrum Košického kraja.

Foto: Stretnutie partnerov projektu

Flopres a jeho partneri majú za sebou úvodné pracovné stretnutie, ktoré v septembri zorganizoval hlavný koordinátor projektu. Predmetom stretnutia bolo zo strany PSK okrem iného aj predstavenie prvých akčných krokov projektu. Tými sú napríklad vytipovanie rizikového územia, komunikácia s dotknutými obcami či oslovenie dotknutých vlastníkov území, na ktorých majú byť osadené senzory.

***

V Prešove 27. septembra 2023

Oddelenie komunikácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 27.09.2023 / Aktualizované: 27.09.2023 HoreTlačiť