Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2021 - 6/26

Týždeň v PSK - jún 2021 - 26. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Daj fotke príbeh – publikácia víťazných diel
 2. Najväčší záujem o výstavbu športovísk
 3. Zbierka školských pomôcok
 4. Stredoškolské časopisy budú súťažiť

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Študenti SOŠ hotelovej Horný Smokovec sa posledný vyučovací týždeň netradične prakticky pripravovali aj v lese. Učitelia ich takýmto spôsobom pripravovali na nový trend v turizme – zážitkové varenie. Takáto príprava jedál v improvizovaných podmienkach je zaradená aj v tematických plánoch školy.

 • PSK získal v celoslovenskej prestížnej súťaži o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku za rok 2020 so svojou brožovanou publikáciou Sestry Prešovského kraja druhé miesto. Publikácia vznikla k rovnomennému projektu v spolupráci s fotografom Jánom Štovkom.

 • Publikácia o Silvovi Krčmérym - skautovi, lekárovi, politickom väzňovi, disidentovi a členovi tajnej cirkvi mladým, ide do škôl. Krčméryho život je inšpirujúcim príbehom a vhodným doplnením pre vyučovanie občianskej náuky, ale aj dejepisu v ponímaní dôležitosti moderných dejín Slovenska. Do stredných škôl v pôsobnosti PSK poputuje 1260 kusov publikácie.

 • Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pozýva na Letné kino POS. Odštartovalo 30. júna a potrvá do 1. septembra. Premietne spolu 11 filmov, a to v exteriéri osvety. Všetky informácie sú zverejnené na webovom sídle POS www.osveta.sk

Jingel PSK

Daj fotke príbeh – publikácia víťazných diel
Týždeň v PSK: Zdravotníctvo (flashové správy)                        

Nasleduje priama reč.

 • Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. "Toto povolanie sestry a pôrodnej asistentky je nielen fyzicky a psychicky náročné, ale zároveň krásne, obohacujúce."
 • Emma Kičurová, HA Prešov, Cena predsedu PSK: "Dúfam, že ona – tá pani na tej fotke, sa to k nej dostane a pochopí a uvedomí si, ako veľmi si ja osobne vážim jej prácu."

Ako vidia povolanie zdravotných sestier mladí ľudia ukázala literárna súťaž Daj fotke príbeh. Ten mali vytvoriť žiaci základných a stredných škôl na niektorú z fotografií renomovaného fotografa Jána Štovku. Do súťaže prihlásili 289 diel. Tí najúspešnejší tvorcovia básni, esejí, úvah si prevzali ocenenia v priestoroch župného úradu. 

Nasleduje priama reč.

 • Gabriela Galajdová, Svidník, 1. miesto, kategória ZŠ : "Písala sa tak ťažko, lebo je to ťažká téma. Je to dosť smutné, ale tak no píšem. Moja babka je tiež sestrička a ona mi rôzne príbehy hovorila."
 • Emma Kičurová, HA Prešov, Cena predsedu PSK. "Toto mi tak viac-menej udrelo do očí a báseň sa začala písať už sama, keď som ju videla a za 10 minút to bolo hotové."
 • Lukáš Kober, predseda poroty, riaditeľ kancelárie SK SaPA: "Chcem hlavne poďakovať všetkým účastníkom, lebo oni mi z časti otvorili oči, že som si uvedomil, že o čom vlastne ošetrovateľská profesia je. V čom je krásna a v čom je výnimočná."

Ukážka spev študentky – 3 sek.

Víťazné literárne diela vyšli tiež v publikácii, ktorá bola uvedená do života ako inak - fyziologickým roztokom v injekčných striekačkách.

Ruch - Uvedenie do života publikácie – 3 sek – 3., 2., 1., štart ideme.

Nasleduje priama reč.

 • Tatiana Hrindová, sestra kraja: "Zviditeľňovanie povolania sestry je veľmi dôležité hlavne v tejto dobe, keď sme konfrontovaní s tým, akoby záujem o toto povolanie klesal. A práve nasmerovania na mladých ľudí, ktorí sú na základných a stredných školách, je veľmi dôležité, lebo to sú ľudia, ktorí sa rozhodujú, aké povolanie si vyberú vo svojom živote."
 • Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek: "Prináša im to určite viacej informácií, keďže sa majú vyjadrovať k niečomu, čo asi predtým neskúšali. Myslím si, že to určite rozširuje obzor aj tým mladým ľuďom."

Víťazné práce sa dostanú aj za hranice nášho kraja. Publikácia bude distribuovaná na konferenciách sestier a pri národnom oceňovaní sestier Biele srdce v septembri tohto roku.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Najväčší záujem o výstavbu športovísk
Týždeň v PSK: Dotácie PSK (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu schválili na júnovom rokovaní rozdelenie dotácie v rámci Výzvy pre región. Do štyroch programových oblastí, priamo na miesta ich realizácie je celkovo určených 2,4 milióna eur. Najväčší záujem bol o program výstavby športovej infraštruktúry.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci odboru projektového riadenia PSK: "Alokáciu, ktorá nebola poskytnutá, poslanci presunuli práve na podporu športovísk v rámci Prešovského samosprávneho kraja o viac ako 311-tisíc. Celkovo táto dotácia predstavuje na športoviská 1,1 milióna eur."

Poslanci rovnako schválili zmenu v dotačnej Výzve predsedu PSK. Po rozdelení dotácií niektorí žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí dotácie.

 • Ján Kocák, vedúci odboru projektového riadenia PSK: "Mali na to nejaké dôvody, či už nedostali požadovanú výšku, akú potrebovali pre realizáciu projektu alebo tam možno mali nejaké iné dôvody. Úmyslom je, aby pán predseda v rámci celkovej alokácie boli vyčerpané všetky peniaze, ktoré boli schválené na tento účel."

Rozhodnutím poslancov sa predĺžila lehota na podporu už podaných projektov Výzvy predsedu PSK do augusta. Župan Milan Majerský má k dispozícií sumu 320-tisíc eur.

 

Tabuľka

Výzva pre región

Podpora v jednotlivých programoch

Cyklodoprava, infraštruktúra cestovného ruchu a pútnického turizmu                    

26 podporených žiadostí                       710 539 eur                                                            

Obnova kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

20 podporených žiadostí                       487 480 eur

Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

32 podporených žiadostí                    1 111 735 eur

Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

7 podporených žiadostí                          90 243 eur

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

 Zbierka školských pomôcok
Týždeň v PSK: Sociálne veci (flashové správy)

Aj tento rok sa zamestnanci Úradu PSK zapojili do zbierky školských pomôcok. Prostredníctvom nej sa vyzbierané školské tašky, zošity, perá, farbičky, pravítka, fľaše a ďalšie pre školákov dôležité veci, dostanú k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do zbierky sa zapojilo aj päť župných stredných škôl z Prešova. Vyzbierané školské pomôcky poputujú do rodín, ktoré sú žiadateľmi Nadácie PSK pre podporu rodiny a do detských domovov a centier. Tam pomôcky odovzdá Gréckokatolícka charita v Prešove.

« obsah

Stredoškolské časopisy budú súťažiť
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Po ročnej pandemickej pauze bude pokračovať súťaž o najlepší stredoškolský časopis. Redakčné tímy zo všetkých typov stredných škôl v kraji sa môžu prihlásiť už do 8. ročníka súťaže, a to do 31. júla. Aktuálne je súťaž otvorená pre študentské diela v printovej a  elektronickej podobe, ktoré boli vytvorené vlani, ako aj v aktuálne ukončenom školskom roku. Doručené školské časopisy a autorské príspevky posúdi odborná porota odsúhlasená Výborom Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Názvy víťazných časopisov sa dozvieme pri príležitosti Dňa študentstva.

 

Tabuľka

Súťaž stredoškolských časopisov

Súťažiť môžu školské časopisy všetkých typov stredných škôl v PSK

Súťaž je otvorená pre diela v printovej a elektronickej podobe

vytvorené v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021

Prihlášky zasielajte do 31. júla

na adresu: crd@kniznica-poh.sk

V printovej podobe - s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu: 

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov

Hlavná 139

080 01 Prešov

Propozície a prihláška sú zverejnené na  www.vucpo.sk

Vyhlasovateľom súťaže je Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou  P.O. Hviezdoslava v Prešove.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Publikované: 31.03.2021 / Aktualizované: 24.11.2021 HoreTlačiť