Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2021 - 9/36

Týždeň v PSK - september 2021 - 36. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Školský rok s otáznikom Covid-19
 2. Dotácie za 700-tisíc eur
 3. Financie pre Nadáciu PSK
 4. Prípravy na návštevu pápeža

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • V súťaži dedina roka 2021 bodoval aj Prešovský kraj. V 11. ročníku získala 3. miesto obec Sedliská z okresu Vranov n/Topľou. V špeciálnych oceneniach sa umiestnili obce: Lúčka z okresu Svidník - Dedina ako pospolitosť a Dlhé Klčovo z okresu Vranov n./Topľou - Dedina ako partner.

 • Na mapu certifikovaných slovenských regionálnych značiek pribudli prvé tri produkty, ktoré získali označenie „Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ“. Uspeli a značku získali Ján Šmilňak z Bardejova a jeho prírodné mydlá Bardfa, Stanislav Novák z Richvaldu  - jedľový medovicový med a Mesto Svidník - bežecké podujatie Dukelský beh mieru.

 • Šarišské múzeum v Bardejove pozýva na autorskú výstavu Stanislava Baláža s názvom Rock´ n´ Roll - "tvárou v tvár."  Obrazy  legiend rock-n-rollu prezentujú významné hudobné osobnosti, ktoré formovali súčasnú hudobnú pop-kultúru vo svetovom, ale aj slovenskom meradle. Výstava je inštalovaná v Šarišskom múzeu Bardejov od 9. septembra do 8. októbra.

 • Správa  a  údržba  ciest  PSK posilňuje svoj tím. Aktuálne hľadá hlavného inžiniera stavby, dispečera prevádzky špecializovaných činností a odborného zamestnanca technickej správy ciest a mostov. Uzávierka žiadostí o zamestnanie je do 15. septembra. Všetky informácie sú zverejnené na www.vucpo.sk v sekcii voľné pracovné miesta.

Jingel PSK

Školský rok s otáznikom Covid-19
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)                        

Ruch – meranie teploty – Ďakujem môžete ísť.

Ruch - zvonček a školská chodba

Všetkých 68 stredných škôl v pôsobnosti PSK otvorilo 2. septembra svoje brány. Ako však budú vyzerať ďalšie dni, bude určovať krivka vývoja tretej vlny pandémie koronavírusu.

Anketa

žiaci, Spojená škola Prešov

- Som rada, že som konečne v škole, ale som zvedavá dokedy.

- Som pripravený, teším sa a dúfam, že budú jednotky.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Školský rok začal tak, ako sme očakávali, aj keď tá pandemická situácia má všelijaké turbulencie. Školy sú pripravené po materiálno-technickej stránke a zároveň aj po stránke, aby sa dodržali všetky tie pandemické opatrenia."
 • Michal Čiernik, poverený vedením školy, Spojená škola Prešov: "Videl som na žiakoch, že boli, ako sa hovorí prvotne vystresovaný, ale potom sa dokázali aj usmievať."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Človek nikdy nevie, čo bude v októbri, v novembri, ale máme takú skrytú túžbu, aby školský rok prebehol v školách."

Nový školský rok začali niektoré stredné školy aj po realizovaní optimalizačných opatrení. Tak ako Spojená škola, Masarykova Prešov, ktorá v sebe zlúčila Obchodnú akadémiu a Strednú odbornú školu podnikania. V novovytvorenej škole sa dnes vzdeláva 430 žiakov.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "A v takejto škole sa oveľa ľahšie skladajú úväzky, oveľa ľahšie sa financuje."
 • Michal Čiernik, poverený vedením školy, Spojená škola Prešov: "Tie poloprázdne triedy sa zmenia na plné triedy žiakov a myslím si, že je to len pozitívum."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sme urobili veľmi dobré rozhodnutie minimálne pre región Prešova, ale ako som mal možnosť vidieť internát, ktorý je tiež z veľkej časti opravený, tak aj zo širšieho okolia."
 • Michal Čiernik, poverený vedením školy, Spojená škola Prešov: "Máme okrem investičných akcií či už modernizácie multifunkčného ihriska alebo školskej kuchyne - chceme priniesť aj nový študijný odbor s názvom bankový pracovník."
 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Ten proces optimalizácie my vyhodnocujeme pravidelne a zisťujeme, že fakt oplatí sa takýmto spôsobom riešiť tieto situácie, pretože školy svojím spôsobom zanikajú, ale nezaniká odbor, nezaniká vzdelávanie. zostáva to vzdelávanie v tom konkrétnom meste."

Doteraz bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja optimalizovaných desať stredných škôl.

 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Dotácie za 700-tisíc eur
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Krajské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z vlastných zdrojov žiadateľom z ôsmich okresov kraja. Prešovský samosprávny kraj takouto formou podporí 17 projektov zameraných na podporu cykloturizmu, turistiky, športu a modernizáciu existujúcich športovísk, ako aj na obnovu kultúrnych pamiatok.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Z tohto dôvodu, aby bolo dodatočne podporených viacero projektov mimo existujúcich dotačných schém. Takže tento princíp sa využil a boli podporené projekty celkovo 17-tich žiadateľov v celkovej výške 700-tisíc eur."
 • Boris Hanuščák, poslanec ZPSK (Bardejov). "Takýmto smerom má vyšší územný celok postupovať aj ďalej, pretože každé euro, ktoré je poskytnuté či už na športovo-relaxačné, kultúrne alebo aj iné účely, ktoré sú pre obyvateľov daného regiónu veľmi vítané."
 • Marek Hrabčák, poslanec ZPSK (Sabinov): "Suma 700-tisíc eur bola vyčlenená na vyrovnanie disproporcií medzi investíciami v okresoch nášho kraja. Niektoré okresy boli vyňaté z tohto kola rozdeľovania dotácií kvôli tomu, že tie investičné akcie sú tam rozbehnuté na oveľa vyššej úrovni a viac objemov tam ide."

K prerozdeleniu tohto balíka financií na projektové zámery pristúpila krajská samospráva aj na základe apelu zo strany krajských poslancov a dopytov starostov a primátorov z jednotlivých okresov.

 

Tabuľka

Dotácie PSK pre mestá a obce                                              700-tisíc eur
Podporené projekty                                                                                          v €

okres Sabinov

Uzovský Šalgov - obnova kúrie, projektová dokumentácia                         22-tisíc

Sabinov - rekonštrukcia mestskej športovej haly                                         8 500

Krivany - obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ                                           6 200

Dubovica - výstavba skladu športového náradia a tribúny                           5 600

okres Vranov nad Topľou

Vranov - prekrytie existujúceho futbalového ihriska                                   36-tisíc

Nižný Hrušov - výstavba multifunkčného ihriska                                        20-tisíc

Bystré - 3. etapa  výstavby cyklochodníka                                                 11-tisíc

okres Svidník

Kružlová - výstavba športovísk                                                                   20-tisíc

Krajná Poľana - výstavba viacúčelového ihriska                                         5-tisíc

Okrúhle - podpora cykloturistiky                                                                 15-tisíc

okres Bardejov

Bardejov - rekonštrukcia športovej haly                                                      150-tisíc

Raslavice - projekt rozvoja športu                                                                50-tisíc

okres Kežmarok

Kežmarok - rekonštrukcia meštianskeho domu                                            70-tisíc  

Spišská Belá - 2. etapa prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly                45-tisíc

okres Humenné

Humenné - výstavba mestského atletického areálu                                    115-tisíc

okres Medzilaborce

Medzilaborce – prestrešenie ľadovej plochy                                                 60-tisíc

okres Stará Ľubovňa

Ľubotín - turistický chodník s prepojením na hrad Plaveč                             50-tisíc

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Financie pre Nadáciu PSK
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Krajskí poslanci schválili 30. augusta aj poskytnutie účelovej dotácie Nadácii PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií. Vklad do nadačného fondu vyše 82 600 eur bol realizovaný v rámci úpravy rozpočtu PSK. Zároveň došlo k zmene v správnej rade nadácie. Jej novým členom sa stal poslanec Adrián Kaliňak. Ten nahradil Jozefa Kičuru, ktorému zanikol poslanecký mandát.

« obsah

Prípravy na návštevu pápeža
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Prímestská autobusová doprava sa od 1. septembra vrátila k bežnému školskému režimu. Výnimkou bude 14. september, kedy navštívi Prešov a Košice Svätý Otec. Prímestská doprava bude v tento deň premávať v oboch krajoch v prázdninovom režime.  Prešovská župa bude v súvislosti s návštevou pápeža súčinná aj pri organizácií dopravy. Napríklad posilnením dopravy, vytvorením záchytných parkovísk na vstupoch z Vranova nad Topľou, Košíc i Popradu a zabezpečením kyvadlovej dopravy z týchto parkovísk.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Publikované: 31.03.2021 / Aktualizované: 24.11.2021 HoreTlačiť